Ana sayfa Muhasebe Doğmamış çocuk mirasa hak kazanır mı?

  Doğmamış çocuk mirasa hak kazanır mı?

  Şirketler mirasçı olabilir mi?

  34
  0

  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN MÜKELLEFİ

  Veraset ve intikal vergisinin mükellefi, veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) bir suretle mal intikal eden gerçek ve tüzel kişilerdir.

  Gerçek kişiler insanlardır. Türk Medeni Kanununun 28 inci maddesine göre,
  kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer.

  Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan
  başlayarak elde eder.

  Tüzel kişiler ise birden çok gerçek kişinin belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için emek ve sermayelerini birleştirmeleri ile oluşan ortaklıklardır. Tüzel kişilerin ancak ölüme bağlı tasarruflarla mirasçı olabilecekleri tabiidir.

  Ayrıca, 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel
  kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenen ikramiyeler üzerinden kesilen vergilerin sorumlu durumunda olan kişi veya kurumlarca beyan edilmesi gerekmektedir.

  Veraset ve intikal vergisinde mükellefiyet; beyanname verildiği takdirde,
  beyannamede gösterilen mallar için beyannamenin verildiği tarihte, verilen
  beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde
  intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte, terekenin yazımı, defter
  tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu işlemlerin tamamlandığı
  tarihte başlar.

   


  Kaynak: GİB – MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ – 2020 Temmuz
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here