Ana sayfa Vergi Doğa fotoğrafçılığı ve çekilen fotoğraflardan oluşturulan kitap çalışmaları faaliyeti esnaf muaflığından faydalanabilir...

Doğa fotoğrafçılığı ve çekilen fotoğraflardan oluşturulan kitap çalışmaları faaliyeti esnaf muaflığından faydalanabilir mi?

406
0

Doğa fotoğrafçılığı ve çekilen fotoğraflardan oluşturulan kitap çalışmaları faaliyeti esnaf muaflığından faydalanabilir mi?

KONU

Doğa fotoğrafçılığı ve çekilen fotoğraflardan oluşturulan kitap çalışmalarının GVK 18 inci madde kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.

SORU

doğa fotoğrafçısı olarak çalıştığınız, çekmiş olduğunuz fotoğrafları projesi ve konsepti kendinize ait olan kitap çalışmalarına dönüştürdüğünüz, kitap çalışmalarınızda kullandığınız metinleri başka yerlerden edindiğiniz gibi bazen kendinizin de hazırladığı; ayrıca doğa ve yaban hayatını konu alan kısa videolar çekip sosyal medya veya televizyon aracılığıyla yayımladığınız belirtilerek, söz konusu faaliyetinizden dolayı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi kapsamında esnaf muaflığından veya 18 inci maddesinde yer alan serbest meslek kazancı istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız

CEVAP

Buna göre; doğa fotoğrafçısı olarak çektiğiniz fotoğrafların kitap çalışmasına dönüştürülmesi, ayrıca doğa ve yaban hayatını konu alarak çektiğiniz ve sosyal medya, televizyon aracılığıyla yayımlanan video çalışmalarınızın, ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hakim olmaksızın şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanılarak kendi nam ve hesabınıza yapılması halinde, elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi gerekir. Söz konusu çalışmalarınızın eser niteliğinde olduğunun belgelendirilmesi ve diğer şartları da taşımanız kaydıyla elde edeceğiniz hasılata münhasır olmak üzere Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : 38418978-120[18-17/12]-455508 17.11.2017
Konu : Doğa fotoğrafçılığı ve çekilen fotoğraflardan oluşturulan kitap çalışmalarının GVK 18 inci madde kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.
İlgi : 23/03/2017 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile ekinde yer alan dilekçede; doğa fotoğrafçısı olarak çalıştığınız, çekmiş olduğunuz fotoğrafları projesi ve konsepti kendinize ait olan kitap çalışmalarına dönüştürdüğünüz, kitap çalışmalarınızda kullandığınız metinleri başka yerlerden edindiğiniz gibi bazen kendinizin de hazırladığı; ayrıca doğa ve yaban hayatını konu alan kısa videolar çekip sosyal medya veya televizyon aracılığıyla yayımladığınız belirtilerek, söz konusu faaliyetinizden dolayı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi kapsamında esnaf muaflığından veya 18 inci maddesinde yer alan serbest meslek kazancı istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” hükmü yer almıştır.

Söz konusu Kanunun 18 inci maddesinde, “Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre; doğa fotoğrafçısı olarak çektiğiniz fotoğrafların kitap çalışmasına dönüştürülmesi, ayrıca doğa ve yaban hayatını konu alarak çektiğiniz ve sosyal medya, televizyon aracılığıyla yayımlanan video çalışmalarınızın, ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hakim olmaksızın şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanılarak kendi nam ve hesabınıza yapılması halinde, elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi gerekir. Söz konusu çalışmalarınızın eser niteliğinde olduğunun belgelendirilmesi ve diğer şartları da taşımanız kaydıyla elde edeceğiniz hasılata münhasır olmak üzere Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Serbest Meslek Kazançlarında Zarar Mahsubu Yapılabilir mi?

Sonraki yıla devir eden stoklar Serbest Meslek Defter beyan sisteminde nasıl gösterilecek?

Serbest Meslek Defter Beyan sistemine geçenler giderlerini günü gününe kayıt etmek zorunda mıdır?

Serbest Meslek Kazançlarının Beyanı Ve Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler Nelerdir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here