Ana sayfa Vergi Dikkat!!! 250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olan Mükellefler İnternetten İlan Edilecek!!!

  Dikkat!!! 250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olan Mükellefler İnternetten İlan Edilecek!!!

  1387
  0

  481 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde; VUK’nın 5’nci maddesi uyarınca
  2017 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olanların,
  Bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunanların,
  borçlu mükellef olarak ilan edilecektir.

  ***Söz konusu tutarda 2016 yılına göre değişiklik yapılmamıştır.

  ***5776 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, 6111 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlara göre yeniden yapılandırılan borçlar, bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5’ inci maddesinin dördüncü fıkrasında,
  Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir.”
  düzenlemesine yer verilmiştir.

  Tebliğde ayrıca, vergi borçları ve cezalarının toplamı Bakanlıklarınca belirlenen tutarı aşan mükelleflerin, bu Tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak tespit edilen bilgilerinin her yıl ağustos ayı içerisinde 1 ay süreyle açıklanacağı belirtilmiştir.

  VUK’un 5’nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 2017 yılında ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 1 Temmuz 2017 günlü ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 481 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

  Tebliğde;
  1-
  2017 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 01.08.2017 ile 25.08.2017 tarihleri (bu tarihler dâhil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 11.09.2017 ile 25.09.2017 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılması,
  2- Her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,
  3- Yapılacak açıklamada, 31.12.2016 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30.06.2017 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 01.06.2016-31.05.2017 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,
  gerektiği belirtilmiştir.

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481) Tam Metni İçin Tıklayınız.

  Kaynak: Resmi Gazete

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here