Ana sayfa Vergi DİİB sahibi mükellefin ihraç kaydıyla yaptığı teslime ilişkin iade edilecek KDV’nin beyanı...

DİİB sahibi mükellefin ihraç kaydıyla yaptığı teslime ilişkin iade edilecek KDV’nin beyanı nasıl olacaktır?

415
0

DİİB sahibi mükellefin ihraç kaydıyla yaptığı teslime ilişkin iade edilecek KDV’nin beyanı nasıl olacaktır?

KONU

DİİB sahibi mükellefin ihraç kaydıyla yaptığı teslime   ilişkin iade edilecek KDV.

 SORU

DİİB kapsamında yurt dışından KDV ödemeden teminat mektubu vererek KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi

kapsamında ithalatını yaptığınız hammaddeyi üretimde kullanarak aynı Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında

ihraç kayıtlı teslimde bulunduğunuz belirtilerek, mükellef olarak müşteriden tahsil edilmeyen ancak KDV

Beyannamesi düzenleme şekli gereği matraha eklenen ve iadesi alınamayan KDV tutarının indirim konusu

yapılıp yapılamayacağı…

CEVAP

Bu şekilde yapılan hesaplama sonucu “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” satırında yer almasına rağmen iadesi talep edilemeyen KDV tutarı ise, iade talep dilekçesinin verildiği dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunun “107 Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17 nci Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV” satırı aracılığıyla tekrar indirim hesaplarına alınacaktır.


T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 39044742- KDV.21-79404 08/09/2015
Konu : DİİB sahibi mükellefin ihraç kaydıyla yaptığı teslime   ilişkin iade edilecek KDV.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, DİİB kapsamında yurt dışından KDV ödemeden teminat mektubu vererek KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında ithalatını yaptığınız hammaddeyi üretimde kullanarak aynı Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslimde bulunduğunuz belirtilerek, mükellef olarak müşteriden tahsil edilmeyen ancak KDV Beyannamesi düzenleme şekli gereği matraha eklenen ve iadesi alınamayan KDV tutarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5) bölümünde, DİİB sahibi mükelleflerin 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettikleri malzemeleri kullanarak ürettikleri malları Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslime konu edebilecekleri; DİİB kapsamında KDV ödemeksizin satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarının, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamayacağı açıklanmıştır.

  1. KDV I Beyannamesinde 01/2/2015 tarihinde yapılan değişiklikler sonrasında 0cak/2015 dönemi KDV beyannamesinden başlamak üzere DİİB kapsamında KDV ödemeksizin satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malları Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden mükelleflerin beyanına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, bu mükellefler DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemedikleri KDV tutarını KDV I Beyannamesinin “İhraç Kaydıyla Teslimler” kulakçığına eklenen “Yurtiçi ve Yurtdışından KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mallar İçin Ödenmeyen KDV” satırına yazacaktır. Bu kayıt sonucu mükellefin iade alabileceği KDV tutarı sistem tarafından hesaplanarak “İhraç Kaydıyla Teslimler” kulakçığında yeni açılan “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV” satırında görünecektir. Bu şekilde iade alınabilecek KDV hesaplandığından ihracatın gerçekleştiği dönemde “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda yer alan “107- Kanunun 11/1-c ve Geçici 17 nci Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV” satırına herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

  1. Beyanname programında değişiklik yapılmadan önceki (0cak/2015 dönemi KDV beyannamesi öncesinde) dönemlerde ise iade aşağıdaki şekilde hareket edilecektir:

– İhraç kaydıyla teslimin ilgili dönem beyannamesinde beyanı sonucunda hesaplanan KDV’nin tamamı “Tecil Edilecek KDV” satırında yer alıyorsa mükellefe herhangi bir KDV iadesi yapılmayacak, ihracat gerçekleştiğinde tecil edilen vergi terkin edilecektir.

– İhraç kaydıyla teslimin ilgili dönem beyannamesinde beyanı sonucunda hesaplanan KDV’nin tamamı “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” satırında yer alıyorsa, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplanan KDV ile KDV ödenmeyen alımlar nedeniyle satıcılar veya gümrük idaresi tarafından hesaplanan KDV arasındaki farkın iadesi talep edilecektir.

Bu hesaplama sonucu “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” satırında yer almasına rağmen iadesi talep edilemeyen KDV tutarı ise, iade talep dilekçesinin verildiği dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunun “107 Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17 nci Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV” satırı aracılığıyla tekrar indirim hesaplarına alınacaktır.

– İhraç kaydıyla teslimin ilgili dönem beyannamesinde beyanı sonucunda hesaplanan KDV’nin bir kısmının “Tecil Edilecek KDV” bir kısmının “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” satırında yer alması halinde,

“Tecil Edilecek KDV” satırında yer alan tutar ihracat gerçekleştiğinde terkin edilecektir.

“İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” satırında yer alan tutarla ilgili olarak aşağıdaki şekilde hareket edilecektir.

İhraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplanan KDV (A), KDV ödenmeyen alımlar nedeniyle satıcılar veya gümrük idaresi tarafından hesaplanan KDV (B) farkı bulunacaktır.

(A-B) farkı, ihraç kaydıyla teslimin beyan edildiği dönem KDV beyannamesindeki “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” satırında yer alan tutardan büyükse, “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” satırındaki tutar, küçükse (A-B) farkının iadesi talep edilebilecektir.

Bu şekilde yapılan hesaplama sonucu “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” satırında yer almasına rağmen iadesi talep edilemeyen KDV tutarı ise, iade talep dilekçesinin verildiği dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunun “107 Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17 nci Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV” satırı aracılığıyla tekrar indirim hesaplarına alınacaktır.


Kaynak:Gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here