Ana sayfa Muhasebe Diğer Ücretlinin Vergilendirilmesi

Diğer Ücretlinin Vergilendirilmesi

Diğer Ücretlinin Vergilendirilmesi Nasıl Olur?

112
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; basit usulde mükellef olduğunuzu işyerinizde 16.07.2019 tarihinde diğer ücretlinin işe başladığı ve 21.07.2019 tarihinde kendi isteği ile işten ayrıldığı, bu nedenle aynı ay içerisinde giriş ve çıkış olduğundan diğer ücret vergisinin tarh edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; “Vergilendirme Dönemi”  başlıklı 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, diğer ücretlerde vergilendirme döneminin, hizmetin ifa olunduğu takvim yılı olduğu, “Tarh zamanı”   başlıklı 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, gelir vergisinin diğer ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde tarh edileceği hüküm altına alınmıştır

Aynı Kanunun 110 uncu maddesinde ise,

1-Takvim yılı içinde işe başlıyan diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı, yıllık diğer ücret matrahından, işe başlama ayı hariç tutulmak suretiyle, o yılın sonuna kadarki aylara isabet eden miktardır.

Takvim yılının birinci yarısı içinde işini bırakan diğer ücret sahiplerinden, keyfiyeti takvim yılının ikinci yarısı girmeden haber verenlerin ikinci taksite isabet eden vergileri terkin olunur.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, yanınızda diğer ücretli olarak çalışanın aynı ay içinde işine başlayıp, yine aynı ay içinde işini terk etmesi nedeniyle 2019 yılına ait diğer ücret vergisinin tarh ettirilmemesi gerekmektedir.

 


Kaynak: GİB Özelge, 27.04.2020, 66491453-105-E.3889, KIRŞEHİR VALİLİĞİ
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here