Diğer Kazanç ve İratlar Beyanı Özet Bilgi

  Diğer Kazanç ve İratlar Beyanı Özet Bilgi

  111
  0
  PAYLAŞ

   

  Değer Artış Kazancı Geliriniz Var ise;

   

  2018 yılı içerisinde GVK Mükerrer Madde 80’de yer alan mal ve hakların elden çıkarılması karşılığında sağlanan safi tutarı 12.000 TL yi aşan gelirlerin beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak elden çıkarılan değer, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ise istisna uygulanmayacaktır, elde edilen gelirden giderler düşüldükten sonra kalan tutar beyan edilmektedir.

   

  Arızi Kazanç Geliriniz Var ise;

  2018 yılı içerisinde GVK Madde 82’de yer alan kazançlardan elde edilen gelirler 27.000 TL yi aşıyor ise Arızı Kazançlar için bu gelirlerin beyan edilmesi gerekmektedir.

   

  Gelir Vergisi Kanunu 82. Maddesinde bir takvim yılında GVK 82. Maddede (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 2018 yılı için 27.000 TL.’lik kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

   

  Diğer yandan, gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar ile zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların sonradan tahsili de istisna uygulamasının dışındadır. Diğer bir husus da, istisnanın arızi kazançların toplam tutarına uygulanacağıdır.

   

   

   

   

   


  Kaynak: gib.gov.tr
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


   

   

   

   

  BENZER İÇERİKLER

   

  Vergi kesintisine tabi olmayan ücret gelirinde beyan sınırı var mıdır?

   

   

   

  Ücret gelirinin vergilendirilmesinde neler indirim konusu yapılabilir?

   

   

   

  Ücret gelirinde istisna tutarı var mıdır?

   

   

  BİR CEVAP BIRAK