Defter Tasdik – Limited Şirketler 2018 yılı için hangi defterleri tasdik edecekler?

Defter Tasdik – Limited Şirketler 2018 yılı için hangi defterleri tasdik edecekler?

760
0
PAYLAŞ

1- Limited Şirketler 2018 yılı için hangi defterleri tasdik ettirmek zorundadır?
Faaliyetine devam eden Limited Şirketler 2018 yılında kullanılmak üzere aşağıdaki defterleri tasdik ettirmek zorundadırlar

1.1- Yevmiye Defteri
1.2- Kebir Defteri
1.3- Envanter Defteribooks-690219

2- Limited Şirketler damga vergisi defteri tasdik etmek zorundalar mı?
Hayır.
Limited Şirketlerde Damga vergisi mükellefiyeti zorunlu değildir. İsteğe bağlıdır.

Ancak, Limited Şirket vergi dairesi nezdinde damga vergisi mükellefiyeti açmışsa 1’nci maddede sayılan defterlerine ilaveten Damga vergisi defteri de tasdik ettirmek zorundadır.

3- Limited Şirketlerin başka tasdik etmek zorunda oldukları defter var mıdır?
İştigal konusuna göre ihtiyaç duyulması halinde tasdike tabi defterler ;

1. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil) (VUK madde 225)
2. Nakliyat Vergisi defteri;
3. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri;

4- Limited Şirketler 2018 defterlerini ne zaman tasdik edeceklerdir?
2018 yılı için kullanılacak defterler 02 Ocak 2018 tarihine kadar noterlerden tasdik ettirilmelidir. (31.12.2017 ve 01.01.2018 günleri tatil gününe denk geldiği için)

5- Limited Şirketler 2017 defterlerinin kapanış tasdiklerini ne zaman yapacaklardır?
2017 yılına ait Yevmiye defterinin kapanış tasdiki 2018 Haziran ayına kadar yapılabilir.

6- Limited Şirketler Ortaklar Karar defteri veya Genel Kurul Toplantı Müzakere defteri kapanış tasdiki yapılacak mıdır?
Hayır.
Limited şirketlerin kullandığı Ortaklar Karar defteri veya Genel Kurul Toplantı Müzakere defteri kapanış tasdikine tabi değildir.

7- Limited Şirketler Müdürler Kurulu karar defteri kullanmak zorunda mıdır?
Hayır.
Limited Şirketlerde Müdürler kurulu karar defteri kullanmak zorunlu değildir.
Ancak isteyen Limited Şirketler Müdürler kurulu karar defterini tasdik ettirip kullanabilirler.
Bu durumda Müdürler kurulunun alacağı kararlar bu deftere alınır.

Limited şirkette Müdürler Kurulu karar defteri kullanılıyorsa İzleyen yılın Ocak ayı içinde kapanış tasdiki yapılmak zorunluluğu vardır. (A.Ş.’lerdeki Yönetim kurulu karar defteri gibi)

8- e-Defter kullanan Limited Şirketler ayrıca defter tasdik edecek midir?
Evet.
e-Defter kullanıcısı Limited Şirketler Yevmiye ve Kebir Defteri dışında kalan ve yukarıdaki açıklamalar ışığında tasdiki zorunlu defterleri fiziki olarak Noterden tasdik ettirmek zorundadır.

-Zorunlu olarak Envanter defteri tasdik edilecektir.
-Damga vergisi mükellefiyeti varsa damga vergisi defteri tasdik ettireceklerdir.

Kaynak: VUK, Resmi Gazete 19.12.2012 tarih-28502 Sayılı Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

Tarih: 29 Aralık 2016

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK