Ana Sayfa Vergi Defter-Beyan Sistemine gelirler nasıl işlenir? Soru-Cevap/(Gelir kayıtları)

Defter-Beyan Sistemine gelirler nasıl işlenir? Soru-Cevap/(Gelir kayıtları)

7301
0

(Gelir kayıtları)

1- Sabit Kıymet Satışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer işlemler (KDV Beyannamesi)” “gelir kayıt türü” “sabit kıymet satışı” ve uygun “gelir kayıt alt türü” seçildikten sonra “diğer işlemler” kutucuğundan “503-Amortismana Tabi Sabit Kıymet Satışları” seçilerek kayıt yapılabilir.

2- Sabit Kıymet Satışı Neticesinde Oluşan Kar Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer“ seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “sabit kıymet satış karı” “gelir kayıt türü” “sabit kıymet satış karı” ve “gelir kayıt alt türü “sabit kıymet satış karı” seçilerek kayıt yapılabilir.

3-İkinci El Binek Araç Satışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer işlemler (KDV Beyannamesi)” “gelir kayıt türü” “sabit kıymet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “Binek Araçlar(ikinci el)” seçildikten sonra “diğer işlemler” kutucuğundan “503-Amortismana Tabi Sabit Kıymet Satışları” seçilerek kayıt yapılabilir.

4-İkinci El Binek Araç Satışı Neticesinde Oluşan Kar Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “sabit kıymet satış karı” “gelir kayıt türü” “sabit kıymet satış karı” ve “gelir kayıt alt türü “sabit kıymet satış karı” seçilerek kayıt yapılabilir.

5-Sosyal Güvenlik Prim Teşvikleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer“ seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “diğer hasılat” ve “gelir kayıt alt türü” “SGK teşvikleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

6- KOSGEB Destekleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “diğer hâsılat” ve “gelir kayıt alt türü” “KOSGEB Destekleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

7-Ar-Ge Destekleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “diğer hâsılat” ve “gelir kayıt alt türü “Ar-Ge destekleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

8-Faiz Geliri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer “seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “diğer hâsılat” ve “gelir kayıt alt türü “faiz geliri” seçilerek kayıt yapılabilir.

9-Kur Farkı Geliri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer “seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “diğer hâsılat” ve “gelir kayıt alt türü “kur farkı geliri” seçilerek kayıt yapılabilir.

10-Komisyon Geliri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “diğer hasılat” ve “gelir kayıt alt türü “komisyon geliri” seçilerek kayıt yapılabilir.

11-İşletme Defterinde Dönem Sonu Emtia Mevcudu Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “tevsiki zaruri olmayan gelir”seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “ticari mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “dönem sonu emtia” seçilerek kayıt yapılabilir.

12-Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Dönem Sonu Emtia Mevcudu Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “tevsiki zaruri olmayan gelir” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “ticari mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “dönem sonu emtia” seçilerek kayıt yapılabilir.

13-İşletme Defterinde Özel Matrah Şekline Tabi Satışlar Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” ”özel matrah “gelir kayıt türü” “ticari mal satışı” ve uygun “gelir kayıt alt türü” seçilerek kayıt yapılabilir.

14-Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gün Sonu Hizmet Satışları Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “gün sonu hâsılatı” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” ”normal satışlar “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “hizmet satışı” seçilerek kayıt yapılabilir.

15-Tam İstisna Kapsamına Giren Hizmet Satışları Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “tam istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve uygun “gelir kayıt alt türü” seçildikten sonra “tam istisna” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

16-Tam İstisna Kapsamına Giren Ticari Mal Satışları Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “tam istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “ticari mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “ticari mal satışı” seçildikten sonra “tam istisna” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

17-Tam İstisna Kapsamına Giren Sabit Kıymet Satışları Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “tam istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “sabit kıymet satışı”, uygun “gelir kayıt alt türü” seçildikten sonra “tam istisna” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

18-Alıştan İadeler Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer işlemeler (KDV Beyannamesi)” “gelir kayıt türü” “diğer hasılat” ve “gelir kayıt alt türü “diğer” seçildikten sonra “diğer işlemler” kutucuğundan “504-Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler” seçilerek kayıt yapılabilir.

19-Fiyat Farkı İade Gelirleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer işlemeler (KDV Beyannamesi)” “gelir kayıt türü” “diğer hasılat” ve “gelir kayıt alt türü” “diğer” seçildikten sonra “diğer işlemler” kutucuğundan “550-“Diğerleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

20-Yansıtma Gelirleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer işlemeler (KDV Beyannamesi)” “gelir kayıt türü” “diğer hasılat” ve “gelir kayıt alt türü” “diğer” seçildikten sonra “diğer işlemler” kutucuğundan “550-“Diğerleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

21-Katma Değer Vergisi Konusuna Girmeyen Yansıtma Gelirleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “diğer hâsılat” ve “gelir kayıt alt türü “diğer” seçilerek kayıt yapılabilir.

22-Kısmi İstisna Kapsamına Giren Hizmet Satışları Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve uygun “gelir kayıt alt türü” seçildikten sonra “kısmi istisna” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

23-Kısmi İstisna Kapsamına Giren Ticari Mal Satışları Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “ticari mal satışı”, “gelir kayıt alt türü” “ticari mal satışı” seçildikten sonra “kısmi istisna” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

24-Kısmi İstisna Kapsamına Giren Sabit Kıymet Satışları Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “sabit kıymet satışı” ve uygun “gelir kayıt alt türü” seçildikten sonra “tam istisna” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

25-Kısmi Tevkifat Kapsamına Giren Hizmet Satışları Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi tevkifat uygulanan işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışları” ve uygun “gelir kayıt alt türü” seçildikten sonra “kısmi tevkifat” kutucuğundan ”uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

26-Kısmi Tevkifat Kapsamına Giren Ticari Mal Satışları Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi tevkifat uygulanan işlemler” “gelir kayıt türü” “ticari mal satışı” gelir kayıt alt türü “ticari mal satışı” seçildikten sonra “kısmi istisna” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

27-Serbest Meslek Makbuzu Yerine Geçen POS Slipleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “serbest meslek makbuzu (POS)”seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “normal satışlar” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve uygun “gelir kayıt alt türü” seçilerek kayıt yapılabilir.

28-Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer işlemeler (KDV Beyannamesi)” “gelir kayıt türü” “diğer hasılat” ve “gelir kayıt alt türü” “diğer” seçildikten sonra “diğer işlemler” kutucuğundan “501- Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar” seçilerek kayıt yapılabilir.

29-Vade Farkı Gelirleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “diğer hâsılat” ve “gelir kayıt alt türü “faiz geliri” seçilerek kayıt yapılabilir.

30-Mali Müşavirlik Danışmanlık Gelirleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “serbest meslek makbuzu, e-serbest meslek makbuzu ”seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “normal satışlar” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve uygun “gelir kayıt alt türü” seçilerek kayıt yapılabilir.

31-Tevsiki Zaruri Olmayan Belge Türü ile Hangi Gelir Kayıtları Yapılabilmektedir?

Dönem sonu emtia mevcuduna, daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ilavesine ilişkin kayıtların bu tür ile Sisteme girilebilmesi mümkündür.

32-Diğer Belge Türü ile Hangi Gelir Kayıtları Yapılabilmektedir?

Sabit kıymet satışından kaynaklanan kar, faiz geliri, komisyon geliri, kur farkı geliri, sosyal güvenlik prim teşvikleri geliri, KOSGEB destek geliri, Ar-Ge destek gelirlerine ilişkin kayıtların bu tür ile Sisteme girilebilmesi mümkündür.

33-Gün Sonu Hâsılatı Belge Türü ile Hangi Kayıtlar Yapılabilmektedir?

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin, kendilerine ilgili mevzuat ile tanınan imkân çerçevesinde, gün sonunda muhtelif müşteriler adına düzenlemiş oldukları belgeler bu tür ile Sisteme kaydedilebilmektedir.

34-Serbest Meslek Makbuzu (POS) Belge Türü ile Hangi Gelir Kayıtlar Yapılabilmektedir?

Serbest meslek faaliyetinde bulunan doktor, diş hekimi ve veterinerlerin 379 Sıra No.lu Vergi Usul Genel Tebliği çerçevesinde düzenledikleri ve serbest meslek makbuzu yerine geçen POS slipleri bu tür ile Sisteme kaydedilebilmektedir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikŞirketiniz Bağımsız Denetim Yaptırmak zorunda olabilir! Dikkat!
Sonraki İçerikAhmet Vefik Paşa ve Beyaz At Arabası

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz