Ana sayfa Muhasebe Defter Beyan Sisteminde KDV si %0 (Sıfır) olan fatura sisteme nasıl kayıt...

Defter Beyan Sisteminde KDV si %0 (Sıfır) olan fatura sisteme nasıl kayıt edilir.

319
0

Defter Beyan Sisteminde KDV si %0 (Sıfır) olan fatura sisteme nasıl kayıt edilir.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde “diğer” belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer”, “gelir kayıt türü” “mal satışı/diğer hasılat” ve “gelir kayıt alt türünde” “uygun tür” ve “KDV’siz işlem” seçeneğinden “vardır” seçilerek kayıt yapılması mümkün bulunmaktadır.Söz konusu kayıt işlemine yönelik olarak defterbeyan.gov.tr adresinden kılavuz, video ve sık sorulan sorulara ulaşabilirsiniz.

Defter beyan sisteminde poşet satışı olan mükellefler bu satışı sistemde hangi gelir türü altında bildirecek?

Söz konusu gelir kayıt aşamasında Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına “Poset Gelir” türü yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve alt tür Sisteme eklenebilmesi ile mümkün bulunmaktadır.

Serbest Meslek Mükellefi Defter Beyan sisteminde binek oto satış kaydı yapacağım. Kanun gereği binek otolarda satışın tamamına değil kar tutarına KDV uygulamam gerekmektedir. Fakat defter beyan sisteminde demirbaş satışı yaptığımda binek otonun tüm bedeline KDV uygulamaktadır. KDV’siz işlem de ayrıca yoktur. Nasıl bir yol izleyeceğim görüşleriniz bekliyorum.

Söz konusu kayıt işlemini ilişkin maliyet bedeli satış türü özel matrah seçeneği ile kayıt yapılmalı ve daha sonra satır ekle fonskiyonu kullanmak suretiyle kar tutarı normal satış seçeneği seçilerek ve söz konusu kar tutarı üzerinden sistem tarafından otomatik KDV hesaplanarak kayıt yapılması mümkün bulunmaktadır.

Defter beyan KDV’siz kayıtlar kaç günlük süreye kadar kaydedilebilir? Örnek SGK teşvik kasko aidat vs.

486 VUK Genel Tebliğinin 7. maddesi ile belirtilen düzenleme kapsamında;işlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez, takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir,Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.KDV’siz kayıtların süresine ilişkin aynı madde belirtilen düzenlemeler doğrultusunda kayıt yapılması gerekmektedir.

 

 


Kaynak: GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here