Ana sayfa Muhasebe Defter beyan sisteminde geriye dönük kayıtlarda düzeltme yapabilir miyiz?

Defter beyan sisteminde geriye dönük kayıtlarda düzeltme yapabilir miyiz?

Defter beyan sisteminde geriye dönük kayıtlarda düzeltme yapabilir miyiz?

1302
0

Konu: Defter Beyan Sistemi Hk.

… Mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuz ve serbest meslek kazancı geliri elde ettiğiniz, Defter Beyan Sistemine geçiş zorunluluğu çerçevesinde 2018 yılına ilişkin tüm kayıtlarınızı Defter Beyan Sistemine aktardığınız ancak düzenlediğiniz serbest meslek makbuzlarının Defter Beyan Sistemine aktarılması sırasında sistemsel sıkıntılardan dolayı %20 oranında yapılan gelir vergisi tevkifatını sisteme giremediğiniz belirtilerek, geriye dönük olarak Defter Beyan Sistemindeki kayıtlarınızın silinerek %20 oranında yapılan gelir vergisi tevkifatını da içerecek şekilde tekrar Defter Beyan Sistemine aktarılıp aktarılamayacağı ve geriye dönük işlem yapılamaması durumunda tarafınıza usulsüzlük cezası kesilip kesilemeyeceği hususunda…

… Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükelleflere ait işlemlerin Sistem üzerinden elektronik ortamda tutulan defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez. Bununla birlikte, anılan Tebliğin 17. maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak üzere, bahse konu süreden sonra da Sisteme kayıt yapılabilmektedir.

 


Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü 23.07.2019 – 11395140-105[VUK1-21974]-E.598216 Sayılı Özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here