Ana Sayfa Vergi Defter Beyan Sistemi ile ilgili Duyurular

Defter Beyan Sistemi ile ilgili Duyurular

5626
0
Defter Beyan Sistemi ile ilgili Duyurular

2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için geçerli olmak üzere, “Muhtasar” ve “Muhtasar ve Prim Hizmet” beyannamelerinin “Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)” bölümünde “021, 022, 023, 031, 032, 041, 042, 043, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 147” stopaj tür kodları ile beyan edilen tevkifata tabi işlemler 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren gider kayıtlarından hareketle beyannameye otomatik olarak aktarılacaktır. Söz konusu kayıtların beyannameye otomatik aktarımı için gider kayıtlarının “stopajlı alım vardır” seçeneği seçilmek suretiyle ve “uygun stopaj kodu” seçilerek yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte bahse konu “stopaj tür” kodlarında beyanname üzerinden manuel (elle) değişiklik yapılabilecektir.

25.09.2018


Defter-Beyan Sistemi Kılavuzu (versiyon 1.1) için tıklayınız.

2018 Yılında Sistemi Kimler Kullanacak Kılavuzu için tıklayınız.

Defter-Beyan Sistemi Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Alt Kullanıcı Ekleme Kılavuzu için tıklayınız.

Dış Sistem Kullanıcısı Tanımlama Kılavuzu için tıklayınız.

Bilanço Usulune Tabi Defter Sorgulama Kılavuzu için tıklayınız.

Basit Usulden İşletme Hesabı Esasına Geçenlerin Onay Ekranları Kılavuzu tıklayınız.

Meslek Odası Ekranları ve İşlemleri Kılavuzu tıklayınız.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gün Sonu Hasılatlarını Toplu Bir Şekilde Ekleme Kılavuzu için tıklayınız.


2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için geçerli olmak üzere, “Muhtasar” ve “Muhtasar ve Prim Hizmet” beyannamelerinin “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünde “011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 031, 032, 041, 042, 043, 071, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 101, 102, 103, 141, 143, 145, 146, 147, 221, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 251, 252, 256, 258, 272, 281, 282, 283,” stopaj tür kodları ile beyan edilen tevkifata tabi işlemler 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren gider kayıtlarından hareketle beyannameye otomatik olarak aktarılacaktır. Söz konusu kayıtların beyannameye otomatik aktarımı için gider kayıtlarının “stopajlı alım vardır” seçeneği seçilmek suretiyle ve “uygun stopaj kodu” seçilerek yapılması gerekmektedir. 2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar açısından bahse konu “stopaj tür” kodlarında beyanname üzerinden manuel (elle) değişiklik yapılamayacaktır.

25.09.2018


Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine yapacakları başvuru için son tarih 30 Eylül 2018’dir. www.defterbeyan.gov.tr internet adresinden ya da gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesinden başvuru yapılabilir.

24.09.2018


Sistemde yer alan kayıtlardan hareketle yapılan kontroller neticesinde, “zorunlu mesleki sorumluluk sigortası”, “basit usule tabi mükellefler açısından ‘doğrudan gider yazılan demirbaş’ ve ‘taşıt bakım onarım gideri’ ve ‘taşıt akaryakıt gideri’” ile “motorlu taşıtlar vergisi” türleri ile yapılan kayıtlara ilişkin olarak tespit edilen hususlar hakkında ilgili mükelleflerle bilgilendirilme mesajları paylaşılmıştır.

24.09.2018


Sisteme, serbest meslek kazancına ilişkin olarak “Temsil ve Ağırlama (GVK 68/1)” gider alt türü eklenmiştir.

24.09.2018


e-Serbest Meslek Makbuzu ile e-Arşiv Fatura bilgilerinin Sistem içerisinde “Mali Bilgilerim” başlığı altında görüntülenmesi sağlanmıştır. Bu bilgilerin sözleşme imzalanan mali müşavirler/meslek odaları tarafından görülebilmesi için mükelleflerin Sisteme giriş yaparak “Mali Bilgilerim” kısmından izin vermesi (yetkilendirme yapması) gerekmektedir.

21.09.2018


Muhasebe bilgileri başlığı altında gelir listele ve gider listele ekranlarında yer alan sütün başlıklarının, her sütuna ilişkin bilgilerin sıralanabilmesi özelliği kullanıma açılmıştır.07.09.2018


Sabit kıymet modülünün API’leri entegratörlere açılmıştır. Mevcut sistem üzerinden ulaşabilirsiniz. https://sabitkiymet.defterbeyan.gov.tr/ adresinden arayüze erişebilirsiniz.07.09.2018


“Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin ekler bölümüne “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (6.6.2018 Öncesi)” ve “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (6.6.2018 Sonrası)” ekleri eklenmiştir. 07.09.2018


011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 stopaj tür kodu ile “stopajlı alım vardır” seçeneği ile kaydedilen, damga vergisi kesintisine tabi ve tutarı “302-Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek bedeli, harcırah, tazminat” ödemeler tür koduna yansıyan gider kayıtlarının “muhtasar beyanname” ile “muhtasar ve prim hizmet beyannamesi”ne otomatik aktarımı sağlanmıştır. Bununla birlikte beyanname yansıyan “302” koduna ilişkin tutar üzerinde manuel (elle) değişiklik yapılabilecektir.07.09.2018


“Damga Vergisi Defteri”nde “açıklama” ve “adres” alanlarına bilgi girişi ihtiyarı hale getirilmiştir. 04.09.2018


“Taslak olarak kaydedilen” beyannamelerin tamamının silinmesi sağlayan menü, “Beyannameler-İşlemler” kısmına eklenmiştir.29.08.2018

 


Serbest Meslek Kazanç Defterinde “Mali Sorumluluk Sigorta” gideri, “Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigorta” şeklinde revize edildi. 29.08.2018


27.08.2018 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyanname,Damga Vergisi Beyannamesi ve KDV Beyannamesinin verilme süreleri 28.08.2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. 27.08.2018


“Muhtasar ” ve “Muhtasar ve Prim Hizmet” beyannamelerine “147- Esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi alımları karşılığı yapılan ödemeler (94/13-ç)” tür kodu eklenmiştir.17.08.2018


Şarköy Vergi Dairesi Müdürlüğü sisteme eklendi.16.08.2018


Bismil Vergi Dairesi Müdürlüğü sisteme eklendi.14.08.2018


Telefon, internet,  faks ve haberleşme gider alt türlerine ilişkin özel iletişim vergisi tutarının, satır ekle fonksiyonu kullanılmadan, ekranda açılan özel iletişim vergisi kutucuğuna yürürlükte olan orana isabet eden tutar miktarında hesaplanarak kaydedilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda, özel iletişim vergisi tutarının ayrı bir kayıt ile giriş yapılmasına gerek kalmamıştır.14.08.2018


“Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin ekler kulakçığına “GVK Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Bildirim” eklenmiştir.13.08.2018


“Meslek odası” veya “meslek mensubu”nun, Sistemin yanısıra, gelir vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak yanında sigortalı olarak çalışanını Defter-Beyan Sistemine alt kullanıcı olarak tanımlayabilmesi mümkün hale getirilmiştir.13.08.2018


Basit usule tabi mükelleflerin belge türü “Gün Sonu Hasılatı” olan kayıtlarının Sisteme “Excel” aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır .13.08.2018


Vergi dairesindeki sicil bilgilerinin “Mükellef Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sicil Bilgileri” bölümündeki “Güncelle” butonu kullanmak suretiyle anlık olarak güncellenmesi ve Sistem üzerinden görüntülenmesi sağlanmıştır.02.08.2018


“Basit Usule Tabi Mükellef” statüsünden “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellef” statüsüne geçiş yapanların, geçiş işlemlerine onay verilmesi halinde, e-Beyanname uygulamasının otomatik olarak kullanılabilir olması sağlanmıştır.02.08.2018


25.07.2018 Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyanname,Damga Vergisi Beyannamesi ve KDV Beyannamesinin verilme süreleri 26.07.2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.25.07.2018


“3 Aylık Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin Sisteme kaydedilmesi sırasında “Toplam Vergi Kesinti Tutarı Yanlış Hesaplanmıştır” şeklinde hata mesajı alan kullanıcıların Nisan ayına ait stopajlı gider kayıtlarını güncellemeleri ya da belgeleri tekrar oluşturmaları gerekmektedir. Farklı bir alternatif olarak kullanıcı, beyanname üzerinde “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosu üzerinden “Vergi Kesinti Tutarı”nı manuel güncelleyerek de beyannamelerini oluşturup kaydedebilir. 25.07.2018


“Muhtasar Beyanname” ve “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” 20.7.2018 tarihinde yapılan duyuruda ifade edilen kodlar için otomatik akışla oluşmakla birlikte, bu kodlara ilişkin olarak beyannamede yer alan alanlar bir süre için kullanıcılar tarafından değiştirilebilir hale getirilmiştir.23.07.2018


Sistemde 20.7.2018 tarihinde yapılan güncelleme ile söz konusu duyuruda belirtilen kodlar için “Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin gider kayıtlarından hareketle otomatik olarak oluşması mümkün hale gelmiştir. Bahse konu beyannamelerin otomatik akışla oluşabilmesi için yapılması gereken işlemler “3 aylık” ve “aylık” dönemler için aşağıda belirtilmiştir. “3 aylık” döneme ilişkin olarak verilecek beyannamelerde, beyannamenin otomatik akışla oluşabilmesi için, öncellikle Nisan ve Mayıs ayına ilişkin olarak “stopajsız” seçeneği ile yapılan personel ve/veya kira gideri gibi kayıtların düzeltilmesi gerekmektedir. Bunun için “Gider Listele” menüsünden ilgili kaydı bulup “belgeye git” seçeneği ile ilgili belgeye ulaşılır. Belge üzerinde, “gider kalemleri” bölümünde “(gider) stopajlı alım vardır”ı ve “stopaj” kısmında ilgili kodu seçerek “stopaj tutarı” alanına kesinti tutarını yazdıktan sonra sırasıyla “satır güncelle” ve “belgeyi güncelle” işlemleri yapıldığında ilgili kayıtlar, beyannameye otomatik olarak yansıyacak şekilde güncellenmiş olacaktır. Haziran ayına ilişkin giderleri ise “gider ekle” menüsünden “belge bilgisi” bölümüne bilgi girişi yaptıktan sonra “gider kalemleri” bölümünde “(gider) stopajlı alım vardır”ı ve “stopaj” kısmında ilgili kodu seçerek “stopaj tutarı” alanına kesinti tutarını yazarak kaydedebilirsiniz. Bu işlemler sırasında “stopaj” alanına kaydettiğiniz tür kodları “Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ne otomatik olarak aktarılacaktır. Bu tür kodlarına ilişkin olarak gider kaydı sırasında girilen “Brüt Tutar”, beyannamedeki “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosunda “Ödemelerin Gayrisafi Tutarı”nı oluştururken, “Stopaj Tutarı” ise beyannamedeki “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosundaki “Vergi Kesinti Tutarı”nı oluşturmaktadır. “aylık” döneme ilişkin olarak Haziran ayına ilişkin giderleri “gider ekle” menüsünden “belge bilgisi” bölümüne bilgi girişi yaptıktan sonra “gider kalemleri” bölümünde “(gider) stopajlı alım vardır”ı ve “stopaj” kısmında ilgili kodu seçerek “stopaj tutarı” alanına kesinti tutarını yazarak kaydedebilirsiniz. Bu işlemler sırasında “stopaj” alanına kaydettiğiniz tür kodları “Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ne otomatik olarak aktarılacaktır. Bu tür kodlarına ilişkin olarak gider kaydı sırasında girilen “Brüt Tutar”, beyannamedeki “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosunda “Ödemelerin Gayrisafi Tutarı”nı oluştururken, “Stopaj Tutarı” ise beyannamedeki “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosundaki “Vergi Kesinti Tutarı”nı oluşturmaktadır.23.07.2018


Beyanname Düzenleme Programındaki güncelleme işlemi tamamlanmış ve “Muhtasar Beyanname”nin gönderimi mümkün hale gelmiştir.20.07.2018


“Muhtasar” ve “Muhtasar Prim Hizmet” beyannameleri için Beyanname Düzenleme Programındaki güncelleme tamamlanmış olup, “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim” ekinde yapılan güncelleme kullanıma açılmıştır.20.07.2018


“Muhtasar “ve “Muhtasar Prim Hizmet” beyannamelerinde “011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 031, 041, 071, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 145, 146, 151, 284” tür kodları için, “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümüne, ”021, 022, 031, 041, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097” tür kodları için ise “Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)” bölümüne otomatik akış sağlanmış ve sistem kullanımına açılmıştır.20.07.2018


Beyanname Düzenleme Programındaki güncelleme nedeniyle geçici bir süre için Muhtasar Beyannamenin gönderilmesine ara verilmiştir. Güncelleme işlemi tamamlanınca ayrıca duyuru yayınlanacaktır.19.07.2018


Geçici vergi beyannamesi “Matrah Bildirimi” bölümünde yer alan “Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları” alanına veri girişi yapıldığında “7143 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımında bulunulmuş ise, matrah artırılan yıla ilişkin geçmiş yıl zararının %50’si yazılmalıdır.” uyarısı verilmektedir.10.07.2018


Geçici vergi beyannamesi ekler bölümünde yer alan “Eğitim Sağlık Harcamaları” tablosundaki “Belge Türü” alanına “e-Arşiv” belge türü eklenmiştir. 10.07.2018


Geçici vergi beyannamesinde yer alan Fatura-Serbest Meslek Makbuz Bilgilerinin girilmesine ilişkin ek, mükelleflerin gelir ve gider bilgilerinin Defter-Beyan Sisteminde yer alması nedeniyle, mevcut beyanname içeriğinden çıkarılmıştır.10.07.2018


Damga Vergisi Defteri’ne atılan kayıtlar için Suret alanı getirilmiştir.06.07.2018


Basit usul mükelleflerin Amortisman giderleri, taşıt bakım onarım giderleri, araç sigorta giderleri, yıllara yaygın inşaat giderleri alt türlerine kayıt atması engellenmiştir. Daha önce kayıt atan mükelleflerin bu kayıtları silmesi/taşıması gerekmektedir.06.07.2018


KDV beyannamesinde yer alan “Beyan Edilecek Bilgim Vardır/Yoktur” seçeneğine ilişkin işlev,  Sistem içerisindeki gelir ve gider kayıtlarından ve/veya daha önceki dönemlerde verilen KDV beyannamelerinden haraketle yönetildiğinden, “Beyan Edilecek Bilgim Vardır/Yoktur” seçeneği KDV beyannamesi içeriğinden çıkarılmıştır .06.07.2018


Kısmi İstisna Kapsamında yer alan “218 – Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri, Gümrüklü Sahalar ve Vergisiz Satış yapılan Mağazalarla İlgili Hizmetler” işlem türünün adı “218 – Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda Vergisiz Satış Yapılan İş yeri, Depo ve Ardiye Gibi Bağımsız Birimlerin Kiralanması” olarak değiştirilmiştir.04.07.2018


KDV1 Beyannamesinde geçerli olan; “242 – Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda, İthalat ve İhracat İşlemlerine Konu Mallar İle Transit Rejim Kapsamında İşlem Gören Mallar İçin Verilen Ardiye, Depolama ve Terminal Hizmetleri” türleri Kısmi İstisna Kapsamında ki İşlemlere eklenmiştir.04.07.2018


KDV1 Beyannamesinde geçerli olan; “444 – Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin Ödenen KDV” Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemlere eklenmiştir.04.07.2018


KDV1 Beyannamesinde geçerli olan; “333 – Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” ve “334 – Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna” türleri Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere eklenmiştir.04.07.2018


Serbest Meslek Kazanç Defterinde Diğer Hizmet Giderleri ( GVK 40/1 ) gider alt türü Diğer Hizmet Giderleri ( GVK 68/1 ) olarak revize edildi.29.06.2018


Serbest Meslek Kazanç Defterinde Mesleki Faaliyetlerle İlgili Ödenen Diğer Giderler, Mesleki Faaliyetlerle İlgili Ödenen Diğer Giderler( GVK 68/1) olarak revize edildi.29.06.2018


Serbest Meslek Kazanç Defterinde Diğer Sarf Malzeme Giderleri, Diğer Sarf Malzeme Giderleri( GVK 68/7) şeklinde revize edildi.29.06.2018


İşletme ve basit usulde; Diğer Sarf Malzeme Gider alt türü Diğer Sarf Malzeme Giderleri ( 40/1) şeklinde revize edildi.29.06.2018


Serbest Meslek Kazanç Defterinde; Şehir İçi Ulaşım (Otobüs veya Dolmuş) gider alt türünün Şehir İçi Ulaşım (Otobüs veya Dolmuş) ( GVK 68/1 şeklinde revize edildi.29.06.2018


Gider listeleme ekranında gider türüne ve gider alt türüne göre filtreleme yapılacak şekilde güncelleme yapılmıştır.29.06.2018


KDV 2 Beyannamesinde kesinti yapılan satıcılar da ki hata giderildi.29.06.2018


Defter ekranında ki filtreleme alanlarında tarih sınırlandırılması kaldırıldı.29.06.2018


Gelir listeleme ekranında gelir türüne ve gelir alt türüne göre filtreleme yapılacak şekilde güncelleme yapılmıştır.29.06.2018


Gelir kayıtlarında kaydet ve devam et butonu kullanmak suretiyle Z raporu ve Gün sonu hasılat belge türü secildiğinde deftere kayıt tarihi ve belge tarihi bir arttırılması şeklinde güncellenmiştir.29.06.2018


Mükellefler beyannamelerine kalan gün süresini görevlerim menüsünden ve bilgilendirme menüsünden son 10 gün kala görebilmelerine ilişkin güncelleme yapılmıştır.29.06.2018


KDV-1’de tam ve kısmi istisna hataları düzeltildi.26.06.2018


İşletme ve basit usulde;Mali Müşavirlik Hizmeti gider alt türü Mali Müşavirlik Hizmeti giderleri( GVK 40/1) şeklinde revize edildi.22.06.2018


Serbest Meslek Kazanç Defterinde Sabit Kıymet Satış Zararı (GVK 68/9) gider alt türü Sabit Kıymet Satış Zararı (GVK 68/4) şeklinde revize edildi.22.06.2018


Gelir-gider listeleme ekranlarında excel ve pdf raporlarının dökümünde KDV oranı sütunun eklenmesine ilişkin güncelleme yapılmıştır.22.06.2018


işletme ve basit usulde;İşle İlgili Olmak Şartıyla Sözleşmeye Bağlı Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminat (GVK 40/1) gider alt türü İşle İlgili Olmak Şartıyla Sözleşmeye Bağlı Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminat (GVK 40/3) şeklinde revize edildi.22.06.2018


İşletme ve basit usulde;Finansman Giderleri (GVK 40/1-40/3-40/9) gider alt türü Finansman Giderleri (GVK 40/1) şeklinde revize edildi.22.06.2018


İşletme ve basit usulde;İşle İlgili Olmak Şartıyla Sözleşmeye Bağlı Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminat (GVK 40/1) gider alt türü İşle İlgili Olmak Şartıyla Sözleşmeye Bağlı Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminat (GVK 40/3) şeklinde revize edildi.22.06.2018


İşletme ve basit usulde;Yakıt Giderleri (GVK 40/1-40/5) gider alt türü Akaryakıt Giderleri(GVK 40/5) şeklinde revize edildi.22.06.2018


Muhtasar ve Pirim hizmet beyannamelerinin dış sistemlerden doldurulması için servis çalışması entegratör firmaların hizmetine açılmıştır.22.06.2018


Muhtasar ve muh-sgk beyannamelerinde beyanname gönderme ile alakalı sorun giderildi.20.06.2018


Satış türü diğer işlemler(KDV beyannamesi) seçilerek yapılan gelir kayıtlarında ki sorun giderildi.20.06.2018


Stopajlı gider kayıtlarında görülen tevkifat durumu hatası giderildi.20.06.2018


Hizmet alışı ve hizmet satışı türlerinin eklenmesine ilişkin servis entegratör firmaların hizmetine açılmıştır.20.06.2018


Adres servisleri entegratör firmaların hizmetine açılmıştır.20.06.2018


Muhtasar Beyannamenin Dış Sistemlerden doldurulması için servis çalışması entegratör firmaların hizmetine açılmıştır.20.06.2018


Daha önce indirim konusu yapılan ilave edilecek KDV satış türüne ilişkin gelir kayıt alt türleri mevzuata uygun şekilde güncellenmiştir.18.06.2018


Oturumun zaman aşımı süresi 15 dk. olacak şekilde güncellenmiştir.18.06.2018


Mali müşavirlerin kendi ekranlarından toplu beyanname gönderebileceği düzenleme yapılmıştır.18.06.2018


İşletme Defterlerinde ve çiftçi işletme defterinde gider alt türü,defter türüne göre sınıflandırıldı.13.06.2018


Belge türlerine yolcu taşıma bileti eklendi.12.06.2018


Gider listeleme ekranında stopaj tutarı görünür hale getirilerek güncellendi.12.06.2018


Muhtasar ve MUHSGK beyannamelerindeki hatalar giderilmiştir.12.06.2018


Kaydet ve Devam Et Butonunun işleyişine ilişkin güncelleme yapılmıştır.12.06.2018


Muh ve MuhSGK kodlu muhtasar beyannamelerde İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 72 nci maddesi kapsamında yapılan gelir vergisi tevkifatına ilişkin bildirim mükelleflerin kullanımına açılmıştır.11.06.2018


7143 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi gereği KDV-1 beyannamesinde değişiklik yapıldı.08.06.2018


Serbest Meslek Kazanç Defterinde Doğrudan Gider Yazılan Demirbaş (GVK 68/9) türü Doğrudan Gider Yazılan Demirbaş (GVK 68/1) şeklinde revize edildi.08.06.2018


Serbest Meslek Kazanç Defterinde Sabit Kıymet Onarım Gideri (GVK 68/9) gider alt türü Sabit Kıymet Bakım ve Onarım Gideri (GVK 68/1) şeklinde revize edildi.08.06.2018


Serbest Meslek Kazanç Defterinde İşletmeye dahil olan gayrimenkule ait mantolama gideri ( amortisman sınırını aşmamak kaydıyla) (GVK 68/9) gider alt türü; İşletmeye dahil olan gayrimenkule ait mantolama gideri amortisman sınırını aşmamak kaydıyla GVK 68/1 ) şeklinde revize edildi.08.06.2018


Serbest Meslek Kazanç Defterinde; Oda, Dernek , Sendika ve Vakıf Aidatları (GVK 68/8) gider alt türü; Mesleki Teşekküllere Ödenen Oda, Dernek , Sendika ve Vakıf Aidatları (GVK 68/8) şeklinde revize edildi.08.06.2018


Serbest Meslek Kazanç Defterinde Faiz Gideri gider alt türü, Faiz Giderleri ( GVK 68/1) şeklinde revize edildi.08.06.2018


Defter raporlarına silinmiş ve güncellenmiş kayıtlar, güncelleme geçmişi ile birlikte eklendi.01.06.2018


Beyanname onayı için kullanıcının son kez işlemi doğrulaması beklenecektir.01.06.2018


Mali müşavirlerin mükellef yönetim ekranlarında, hızlı geçiş işlemleri Mükellef Ünvanı üzerinden yapılacak şekilde düzenlendi.01.06.2018


Defter ekranları kullanım kolaylığı sağlaması için güncellendi.01.06.2018


Gider Kayıt Türü GVK 57 ve Gider Kayıt Alt Türü Zirai faaliyet yanında işletme sahiplerinin şahsi veya ailevi ihtiyaçları içinde kullanılan Taşıtların amortismanlarının tamamı ile giderlerinin yarısı (GVK 57/11) ile kaydedilen gider kayıtları, Hesap Özeti’nde Amortisman Giderleri alanına gelecek şekilde düzenlendi.01.06.2018


Serbest Meslek Kazanç Defterinde; Zarar (GVK 68/10) ve Ziyan (GVK 68/10) gider alt türleri, Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelename göre ödenen tazminatlar(GVK 68/10) şeklinde revize edildi.01.06.2018


Serbest Meslek Kazanç Defterinde Yakıt Giderleri (GVK 68/5) gider alt türü, Araç Akaryakıt Giderleri (GVK 68/5) şeklinde revize edildi.01.06.2018


Serbest Meslek Kazanç Defterinde Oto Kiralama (GVK 68/3) gider alt türü, Oto Kiralama İşlemleri (Seyahat Amaçlı ) (GVK 68/3) şeklinde revize edildi.01.06.2018

Serbest Meslek Kazanç Defterinde Yakıt Giderleri (GVK 68/5) gider alt türü, Araç Akaryakıt Giderleri (GVK 68/5) şeklinde revize edildi.01.06.2018

Serbest Meslek Kazanç Defterinde Muhasebe/Mali Müşavirlik Gider alt türü, Muhasebe/Mali Müşavirlik Giderleri(GVK 68/1) şeklinde revize edildi.01.06.2018

Serbest Meslek Kazanç Defterinde Sgk İşveren Payı gider alt türü, Sgk İşveren Payı(GVK 68/2) şeklinde revize edildi.01.06.2018

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 499) yayınlanmıştır.29.05.2018

Beyannamelerdeki elle arama işlemi otomatik hale getirildi.24.05.2018

Kdv-1’de tam tevkifatlı kayıtların filtrelenmesi eklendi.24.05.2018

‘Çakabey İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü’ sisteme eklendi.24.05.2018

Kdv-1’de ‘Beyanım yoktur’ durumunda olmaması gerekiyorsa ilgili bileşen pasif hale getiriliyor.24.05.2018

Kdv-1’de beyan vermesi gereken durumlarda Matrah sayfasındaki tablolar boş ise Tevkifat Uygulanmayanlar’a 0 matrahlı %18’lik kayıt eklendi.24.05.2018

‘Gelir/Gider Ekle’ sayfalarında ‘Belge Bilgisi’ bölümündeki ‘Adres’ alanı ayrı bir pencere aracılığı ile veri alacak hale getirildi.24.05.2018

Açıklama alanı ihtiyari olarak ayrı bir pencere aracılığı ile veri alacak hale getirildi. (Zorunlu olduğu durumlarda eskisi gibi çalışıyor)24.05.2018

Muhtasar beyannamesinde vergiye tabi işlemler bölümüne 301-303 tür kodları eklenmiştir.24.05.2018

Mükellef sayfasından beyanname gönderme işlemleri eklendi.21.05.2018

Damga vergisi defterden otomatik olarak besleniyor.18.05.2018

Hesap özeti raporunun alınması sağlandı.11.05.2018

Damga vergisi defteri ve damga vergisi beyannamesi arasındaki akış sağlandı.11.05.2018

Damga vergisi defterine kayıt atma özelliği eklendi.11.05.2018

Avukat ortaklıklarının hesap özetinin ortakların geçici vergisine otomatik aktarımı sağlandı.11.05.2018

Adi ortaklık ortaklarının “Geçici Vergi Beyannamelerini” gönderebilmeleri için, öncelikle ortakların her birinin ayrı ayrı Defter-Beyan Sistemine başvuru yapması gerekmektedir. Beyanname gönderme yetkisi olan ortaklar, sözleşme yaparak veya kendi kullanıcı kodu ve şifreleriyle giriş yaparak beyannamelerini gönderebileceklerdir. Beyanname gönderme yetkisi bulunmayan ortakların beyannameleri ise sözleşme yapmış olduğu meslek mensubu aracılığıyla gönderilebilecektir.11.05.2018

Muhtasar’a 091 kodunun doğrulaması eklendi.07.05.2018

Geçici vergide adi ortaklıklardan gelen hesap özeti kayıtları eklendi.04.05.2018

KDV-1, KDV-2, Muhtasar, Muhtasar-SGK ve Damga Vergisi beyannamelerinde aylık beyanname veren mükelllefler için Nisan ayı seçimi açılmıştır.02.05.2018

Geçici Vergi Beyannamesi’nde Mükellefin Kazancının Tespit Yöntemi ve Varsa Ortak Olunan Firmalara Ait Bilgiler tablosunda Pay Oranı’nın ondalıklı girilebilmesi sağlanmıştır.02.05.2018

Bir ortaklığın ortağının alt kullanıcı olarak eklenmesine izin verildi.27.04.2018

Alt kullanıcı silme özelliği eklendi(Kullanıcı Listele sayfasında erişilebilir).27.04.2018

Alt kullanıcı şifresi değiştirme özelliği eklendi(Kullanıcı Listele sayfasında erişilebilir).27.04.2018

Muhtasar beyannamesi için kullanılmak üzere 014, 018, 019, 091, 094, 016, 020 ve 151 tür kodlarının eklenmiştir.20.04.2018

Çoklu (Birden Fazla) Belge Girişi’nde, belgeye ait toplam tutar sınırı 100 TL’den 300 TL’ye çıkarıldı.20.04.2018

Serbest Meslek Makbuzu (POS) girişinde, aynı Fiş No ile gelir belgesi ekleyememe sorunu giderildi.20.04.2018

Gelir/Gider ekleme ekranlarından Kimlik Numarası girildiğinde, daha önce hiç bu kişiye kayıt atılmadıysa, ünvan bilgileri ile vergi dairesi bilgisi otomatik doldurulacak şekilde düzenlendi.18.04.2018

Gider Pusulası’na KDV’siz kayıt atma imkanı sunuldu.17.04.2018

İstisna Kapsamındaki Serbest Meslek Gelirleri (GVK 18) kayıt türleri ve alt türleri eklendi.17.04.2018

Muhtasar ve Muh-SGK için, bir önceki dönemden bilgilerin aktarılması sağlandı.17.04.2018

Geçici beyanname sistemde aktif hale gelmiştir.12.04.2018

Yurtdışı hizmet satımına ilişkin gelir belge girişinde, TCKN/VKN alanında TCKN biçimi yerine VKN biçiminde 10 tane 2 girişine izin verilmesi sağlandı.09.04.2018

Yurtdışı hizmet alımına ilişkin gider belge girişinde, TCKN/VKN alanında TCKN biçimi yerine VKN biçiminde 10 tane 1 girişine izin verilmesi sağlandı.09.04.2018

Gider Kayıt Alt Türü verisi “Alınan Malzemeler (GVK 68/7)” → “Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmetlerin alım bedelleri (GVK 68/7)” şeklinde değiştirildi.09.04.2018

Özel Matrah satış türüne ilişkin gelir kayıt alt türleri eklendi.09.04.2018

Serbest meslek kazancı yanında işletme defteri tutan kullanıcılarda serbest meslek kazanç defterine geçildiği zaman, hesap özetinde çıkan dönem başı emtia ve dönem sonu emtia mevcuduna ilişkin uyarı mesajları kaldırıldı.09.04.2018

Kısmi tevkifat kapsamına ilişkin uyarı mesajı, tam tevkifatlı işlemlerden kaldırıldı.09.04.2018

3 Aylık Muhtasar ile Muhtasar Prim Hizmet beyannameleri sistemde aktif hale gelmiştir.03.04.2018

Oda mükelleflerin Sistem Yönetimi menüsü aktifleştirildi. Bu sayede odalar alt kullanıcı tanımlama ve dış sistem kullanıcısı tanımlama özelliklerini kullanabilir oldular.03.04.2018

KDV beyannamesine Aylık/3 Aylık eklendi.03.04.2018

Mart ayı KDV beyannameleri açıldı.03.04.2018

Gelir/Gider Ekle ekranlarında Tüm Belgeyi Görüntüle ekranından önizlemenin “PDF’e Aktar” butonu ile indirilmesi sağlandı. 03.04.2018


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Defter Beyan Sistemi Telefon Faturası Gideri Ekleme

Defter Beyan Sistemi Sabit Kıymet Satış Karı

Defter Beyan Sistemi Tebliği – VUK-486

Defter Beyan Sistemi Nasıl Çalışır?

Defter Beyan Sistemi Kullanılmaya Başlandı! Basit Usul Kalkmayacak!

Önceki İçerikX Işınları (1895) (NASA / Evreni Ölçmek)
Sonraki İçerikÜretim Olanakları Eğrisi (Mikroekonomi)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz