Ana sayfa Muhasebe Defter-Beyan Sistemi Duyurular

Defter-Beyan Sistemi Duyurular

1364
0

Defter-Beyan Sistemi Duyurular

2018 Eylül – Ekim –

“Muhtasar” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet” beyannamelerinin “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünde “011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 031, 032, 041, 042, 043, 071, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 101, 102, 103, 141, 143, 145, 146, 147, 221, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 251, 252, 256, 258, 272, 281, 282, 283” stopaj tür kodları ile beyan edilen tevkifata tabi işlemler gider kayıtlarından hareketle beyannameye otomatik olarak aktarılmaktadır. 2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için geçerli olmak üzere, bahse konu “stopaj tür” kodlarında beyanname üzerinden manuel (elle) değişiklik yapılamayacaktır.

02.11.2018


Defter-Beyan Sistemi mobil uygulaması kullanıma açılmıştır. Apple Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilir.

26.10.2018


Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kayıt altına alınması ve takip edilmesi amacıyla geliştirilen “sabit kıymet modülü ”nün “demo sürümü” https://sabitkiymet.defterbeyan.gov.tr/auth/login adresinden kullanıma açılmıştır. Söz konusu modül 1/1/2019 tarihine kadar deneme amaçlı olarak kullanılabilecek ve bu süreye kadar bu modüle yapılan kayıtların hukuki değeri olmayacaktır. Demo sürüme kaydedilen bilgiler Sistem tarafından 31/12/2018 tarihinde otomatik olarak silinecektir. Amortismana tabi iktisadi kıymetler 1/1/2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak Sistemde yer alan “sabit kıymet modülü” üzerinden takip edilecektir.

24.10.2018


Basit usule tabi mükelleflerin “Gider Ekle” bölümündeki belge türlerine “e-Fatura” ve “e-Müstahsil Makbuzu”, “Gelir Ekle” bölümündeki belge türlerine ise “e- Fatura” ve “e-Arşiv Fatura” belge türleri eklenmiştir.

23.10.2018


Alt kullanıcı olarak tanımlanan ve yetkilendirilen personelin hesap özeti, gelir ve gider listelerini “Pdf ve Excel” formatında doküman oluşturma imkanı kullanıma açılmıştır.

19.10.2018


Defter-Beyan Sistemine başvuru yapılmasından sonra meslek odası/ meslek mensubu değişikliği yapan mükelleflerin, Sisteme tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur. Meslek odası/ meslek mensubu Sisteme giriş yaparak üyesini/ müşterisini “Mükellef Yönetimi” bölümünden ekleyebilir.

17.10.2018


Gider kayıtlarının hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen “hızlı kayıt türleri” kullanıma açılmıştır.

17.10.2018


Basit usule tabi mükelleflerin belge türü “Z Raporu” olan kayıtlarının sisteme “Excel” aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

17.10.2018


Geçici Vergi Beyannamesinin “İndirimler” tablosunda yer alan “türlerin” kar veya zarar durumlarına göre aktif veya pasif olmasına ilişkin geliştirme kullanıma açılmıştır.

01.10.2018


Geçici Vergi Beyannamesinin “Brüt Kazanç Dağılımı” bölümünde ve “Serbest Meslek Kazançlarına Ait Bildirim” tablosunda yer alan “faaliyet kodları”na ilişkin bilgilerin sicil kayıtlarından hareketle otomatik aktarımı sağlanmıştır.

01.10.2018


Geçici Vergi Beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünde yer alan “Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı”nın gelir kayıtlarından hareketle beyannameye otomatik aktarım sağlanmıştır. Bununla birlikte bahse konu “tevkifat tutarı”nda beyanname üzerinden manuel (elle) değişiklik yapılabilecektir.

01.10.2018


Geçici Vergi Beyannamesinin “Ekler” bölümüne, “eğitim ve sağlık harcamaları”na ilişkin bilgilerin bir önceki dönem beyannameden otomatik aktarımı sağlanmıştır. İstenirse bu bilgiler üzerinde manuel (elle) değişiklik yapılabilecektir.

01.10.2018


T.C. Merkez Bankası döviz kurlarına ilişkin bilgiler, bilgi amaçlı olarak, Sisteme eklenmiştir.

01.10.2018


Basit usule tabi mükelleflerin 2018 yılının ilk 9 ayına ait gelir ve gider belgelerinin Sisteme kaydı için son tarih 31 Ekim 2018’dir

01.10.2018


Gelir ve gider kayıtları üzerinde istenilen şekilde filtreleme yapılabilmesi ve rapor alınabilmesi amacıyla geliştirilen “kişisel raporlama” mekanizması kullanıma açılmıştır.

28.09.2018


Sistemde yer alan kayıtlardan hareketle yapılan kontroller neticesinde, “301, 302” ve “303” stopaj tür kodu seçilerek yapılan kayıtlara ilişkin olarak tespit edilen hususlar hakkında ilgili mükelleflerle bilgilendirilme mesajları paylaşılmıştır.

28.09.2018


“Basit usul ticari kazanç” faaliyetinin yanında, “gayrimenkul sermaye iradı”, “menkul sermaye iradı”, “ücret” ve “diğer kazanç ve iratlar”dan da gelir elde eden mükelleflerden, www.defterbeyan.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapamayanların, gelir vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesinden başvuru yapması gerekmektedir.

28.09.2018


Basit usule tabi mükelleflerin belge türü “Gün Sonu Hasılatı” olan kayıtlarının Gelir Kayıt Alt Türünde “Hizmet Satış Alt Türleri”nin Sisteme “Excel” aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır. Hizmet Satış Alt Türlerinin koduna sol menüde “Sistem Yönetimi” başlığı altında “Ayarlar” menüsüne tıklanarak ulaşılabilir.

28.09.2018


Sistemi 1/1/2019 tarihinden itibaren kullanmakla yükümlü olan “işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin” başvuruları www.defterbeyan.gov.tr internet adresinden ya da gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesinden alınmaya başlanmıştır.


Kaynak: Defterbeyan.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


Defter Beyan Sistemi ile ilgili Duyurular

Defter beyan sisteminde stopajlı ödemeler için güncelleme yapıldı – 25.9.2018

Defter Beyan Sistemi Telefon Faturası Gideri Ekleme

Defter Beyan Sistemi Sabit Kıymet Satış Karı

Defter Beyan Sisteminde Yapılan Değişikler – 20.04.2018

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here