Ana sayfa Mevzuat Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı

22
0

TÜRMOB

Mevzuat Sirküleri 14.09.2021/182

ÖZET

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu,E.2020/17, K. 2021/2 sayılı kararında, 27/03/2018 tarihinden önce imzalanan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesine göre ücret niteliğinde bir gelir olduğu ve istisna kapsamında bulunmayan bu gelirin vergilendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığını belirtmiştir. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu,9/9/2021 tarihli ve 31593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan E.2020/17, K. 2021/2 sayılı kararı ile çeşitli Bölge İdare Mahkemeleri arasında mevcut olan içtihat farklılıklarını gidermek için Karar vermiştir.

Bölge İdare Mahkemeleri arasında içtihat farklılığı oluşturan konu, işçi işveren ilişkileri bakımından İş Kanunu uyarınca ödenen ihbar tazminatının Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergiye tabi olup olmadığı bir başka deyişle ücret niteliğinde olup olmadığı yönündeki farklı kararlardır. Danıştay VDDK, Bölge İdare Mahkemeleri arasında mevcut içtihat farklılığını gidermek için karar verilmiştir. Buna göre; İşçi ve işveren arasında 27/03/2018 tarihinden önce yapılan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi çerçevesinde sona erdirilmesi üzerine ödenen ihbar tazminatının, ücret geliri niteliğinde olduğundan hareketle kesinti suretiyle vergilendirilmesinin ardından anılan tazminatın ücret geliri olmamasından hareketle yapılan düzeltme şikâyet başvuruları farklı mahkemelerce farklı kararların verilmesi Danıştay VDDK’nın ekte yer alan kararı vermesini gerektirmiştir.

14.09.2021/182-2Danıştay VDDK kararında; 27/03/2018 tarihinden önce imzalanan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinde göre ücret niteliğinde bir gelir olduğu ve istisna kapsamında bulunmayan bu gelirin vergilendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here