Ana sayfa Vergi Danışmanlık faturaları ne zaman tevkifatı düzenlenir?

Danışmanlık faturaları ne zaman tevkifatı düzenlenir?

502
0
Danışmanlık faturaları ne zaman tevkifatı düzenlenir?

Gerçek kişi mükellefiyet pazarlama danışmanlık adı altında fatura düzenliyor.
Bu fatura danışmanlık olduğu için 9/10 tevkifata tabi olmalı mıdır?

Bahsettiğiniz danışmanlık hizmeti için KDV tevkifatı yapılmaz.

Danışmanlık hizmeti Aşağıdaki kurum ve kuruluşlara verilen;

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler: Piyasa, etüt-araştırma, ekspertiz, plan-proje, teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler bu kapsamda bulunmaktadır.
İdareler tarafından alınan eğitim hizmetleri de yine bu kapsamda tevkifata tabi tutulmaktadır. Uygulanacak tevkifat oranı ise 9/10’dur.

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

-Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), -Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

– Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları hariç)

 


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

İş gücü kiralamalarında KDV tevkifatı var mı?

Metal işçiliklerde KDV tevkifatı uygulanır mı?

Tam tevkifat kapsamında indirdiğimiz KDV’yi hangi kodda takip edeceğiz?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here