Ana sayfa Güncel Damga Vergisi Oran ve Tutarları – 2018

Damga Vergisi Oran ve Tutarları – 2018

1946
0

Damga Vergisi Oran ve Tutarları – 2018

Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları  Tutar/Oran
Ücretlerde  (Avans olarak yapılan ödemeler dahil)    Binde 7,59
Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri     Binde 9,48
Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)    Binde 9,48
Kira Sözleşmeleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)     Binde 1,89
Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler)   Binde 9,48
Tahkimname ve Sulhnameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)     Binde 9,48
Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)    Binde 1,89
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

            58,80

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

           78,50

Muhtasar Beyanname

            38,80

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

           38,80

Diğer Vergi Beyannameleri (Damga vergisi beyannameleri hariç)             38,80
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler            28,90
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri             28,90
Birleştirilmiş Muhtasar Beyanname & Aylık Sigorta Prim Bildirgesi            46,00
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler             78,50
Bilanço            45,40
Gelir Tablosu             21,80
İşletme Hesabı Özeti  / Serbest Meslek Özeti            21,80

 

2018 yılında uygulanacak, yukarıdaki miktar ve nispetler 29.12.2017 tarih ve Mükerer 30285  Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 62 seri numaralı Damga Vergisi Genel Tebliği’ nden alınmıştır.

(01.01.2018’den itibaren her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 2.135.949,30 TL’yi  aşamaz.

Konutlar için düzenlenen kira sözleşmeleri Damga Vergisine tabi değildir.

Şirket Kuruluşlarında Damga Vergisi 5035 S.K.’nun 48/6-b maddesiyle kaldırılmıştır.

Sermaye artırımlarında Damga Vergisi 4684 SK.’nun 22/C maddesiyle kaldırılmıştır.


Kaynak: İsmmmo

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here