Ana sayfa Duyurular COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden...

COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler

38
0

KGK

7 Nisan 2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilindiği üzere, vadesi 30 Haziran 2021 veya öncesinde dolan kira ödemelerinde COVID-19’la ilgili tanınan imtiyazların muhasebeleştirilmesine yönelik olarak Mayıs 2020’de Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından UFRS 16 Kiralamalarda (UFRS 16’da) değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklik kapsamında, kolaylaştırıcı bir uygulama olarak kiracıların kira ödemelerinde COVID-19 sebebiyle tanınan belirli imtiyazların, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını belirlememeleri konusunda muafiyet getirilmiş ve söz konusu muafiyet de Kurumumuz tarafından 5 Haziran 2020 tarihli Resmî Gazetede TFRS 16 Kiralamalara (TFRS 16’ya) yansıtılarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak salgının yüksek seviyede seyretmesi sebebiyle paydaşlardan gelen geribildirimlere yanıt olarak IASB, 15 Şubat 2021 tarihinde COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar – UFRS 16’ya İlişkin Değişiklik Önerisi Taslak Metnini (Exposure Draft Covid-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021 (Proposed amendment to IFRS 16)) internet sitesinde görüşe açmış ve muafiyetin, vadesi 30 Haziran 2022 tarihinde veya öncesinde dolan kira ödemelerinde azalışa sebep olan imtiyazları da kapsayacak şekilde uzatılmasına yönelik olarak paydaşların değerlendirmelerini talep etmiştir. Gelinen aşamada, söz konusu muafiyetin 1 yıl uzatılmasına karar verilerek Taslak Metne 31 Mart 2021 tarihinde nihai hâli verilmiştir.

COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler kiracılar tarafından, 1 Nisan 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak olup erken uygulamaya da izin verilmektedir. COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişikliklere ulaşmak için tıklayınız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here