Ana sayfa Ekonomi COSME Nedir?

  COSME Nedir?

  4236
  0

  COSME, Avrupa Birliği tarafından 2014-2020 arasındaki sürede 2,3 milyar Avroluk bütçe ile yürütülen İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programı’dır.

  1-PROGRAMIN AMACI

  Bu program ile Birlik işletmelerinin rekabet edilebilirliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek, girişimcilik kültürünü teşvik etmek, KOBİ’lerin kurulmasını ve büyümesini desteklemek amaçlanmıştır.

  2-PROGRAMIN HEDEFLERİ

  Programın 4 ana hedefi vardır:

  • KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin geliştirilmesi (öz sermaye ve borç finansmanı ile),
  • Özellikle Birlik ve aynı zamanda küresel düzeyde pazarlara erişimin geliştirilmesi,
  • Birlik işletmelerinin ve özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi (turizm sektörü de dahil olmak üzere),
  • Girişimcilik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi.

  3-COSME İKLİM ODAKLI PROJELERİ DESTEKLİYOR.

  İklim eylemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Birlik bütçesinin %20‘si iklim-odaklı hedeflere ayrılmıştır. Bu bağlamda bu program altında düşük karbon, iklim-dirençli, enerji ve kaynak verimliliğine dayalı ekonominin duyurulması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin işletmelere destek sağlanmaktadır.

  4-KOBİ’LERİN FİNANSMANA ERİŞİMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

  Küçük işletmeler büyüme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek için gerekli mali kaynağa ulaşmada büyük zorluklar yaşadığına inanan COSME, bu sorunları gidermek için 2 adet mali araç çözümü sunmaktadır.

  4.1-Kredi Garanti Desteği

  COSME sahip olduğu bütçesini, finansal aracı kuruluşlar için garanti ve kontr-garantiler geliştirerek, KOBİ’lere daha çok kredi ve finansman desteği verilmesini sağlamak için kullanmaktadır.

  Bu destek aynı zamanda, KOBİ’lerin borç finansmanı portfolyolarını da güvence altına almaktadır.

  Riskin paylaşılması ile daha çok KOBİ’ye ulaşıp borç finansmanına erişimi kısıtlı olan KOBİ’ler için daha çok fon sağlanması amaçlanmaktadır.

  4.2-Büyüme İçin Öz Sermaye Desteği

  COSME bütçesiyle, büyüme aşamasındaki ve özellikle sınır-ötesinde çalışan KOBİ’lere, risk sermayesi ve ara finansman sağlayan fonlara yatırım yapmaktadır.

  Fon yöneticileri ticari temelde çalışarak, büyüme potansiyeli en yüksek KOBİ’lere yönelik yatırımların yapılmasını sağlar.

  5-İŞLETMELERİN DESTEKLENMESİ

  AB’nin büyümesi ve küresel düzeyde rekabet edebilirliğini sağlaması için temel unsurlardan birisi girişimciler ve işletmelerdir.

  Bu nedenden dolayı, COSME’nin ana hedefleri girişimciliği desteklemek ve girişimcilik kültürü oluşturmaktır.

  6-İŞ YARATILMASI VE BÜYÜMESİ İÇİN DAHA İYİ ŞARTLARIN SAĞLANMASI

  İşletmeler üzerindeki idari yüklerin azaltılması ve ticari faaliyetlerin daha iyi işleyebileceği bir iş ortamının yaratılması hem AB’nin KOBİ politikalarının hem de COSME’nin ana unsurlarındandır.

  7-PAZARA ERİŞİM

  Tüm işletmeler, bölgelerinde bulunan Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumları aracılığı ile 600 kurum ve 54 ülkede 2 milyondan fazla KOBİ ile işbirliği içine girebilirler.

  Türkiye’ de 7 bölgede KOSGEB, Sanayi – Ticaret Odaları ve üniversitelerden oluşan Konsorsiyumlar bünyesindeki 35 Merkez ile KOBİ’ lere hizmet sunulmaktadır.

  • AB müktesebatına ve Birlik programlarına ilişkin bilgi sağlamakta,
  • AB veya dünyada iş ortağı bulmanıza yardımcı olmakta,
  • Finansmana erişim konusunda destek sağlamakta,
  • Yenilikçilik ve teknoloji transferi konusunda destek sağlamakta
  • AB müktesebatına ilişkin KOBİ’lerin görüşlerinin alınmasını sağlamaktadır.

  Kaynak: T.C Avrupa Birliği Bakanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here