Ana sayfa Şirketler CK Boğaziçi Elektrik Abonelerinin Borçlarını Siliyor!

CK Boğaziçi Elektrik Abonelerinin Borçlarını Siliyor!

2200
0

1- ELEKTRİK BORCUNUN SİLİNMESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Kampanyadan 2013 yılı Nisan ayı ve öncesine ait borçları bulunan CK Boğaziçi Elektrik aboneleri yararlanabilir.
2013 yılı Mayıs ayı ve sonrası borçlar kampanya kapsamına dâhil değildir.

2- BORCUN SİLİNMESİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen CK Boğaziçi Elektrik aboneleri, başvurularını 1 Nisan 2017 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.
Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve faizli tutar üzerinden ödeme yapılması istenecektir.

3- YAPILAN BORÇ SİLME İŞLEMLERİ HANGİ BORÇLARI KAPSAMAKTADIR?
Kampanya kapsamında aşağıda ifade edildiği şekilde faiz ve anaparadan indirim uygulanacaktır;
3.1- 2013-04 dönemi ve öncesine ait borçların tamamında işlemiş gecikme faizlerinin tamamı silinecektir.
3.2- 2007-02 Dönemi ve öncesine ait borçların tamamında faizin tümüyle birlikte anaparanın % 35’ i silinecektir.
3.3- 2007-03 – 2013-04 Dönemleri arası kaçak faturaları için faizin tümüyle birlikte anaparanın % 25’ i silinecektir.

***Hem faiz hem de anapara kampanyası kapsamına giren borçlarda her iki indirim birden uygulanacaktır.

4- YAPILACAK FAİZ KAMPANYASI HANGİ BORÇLARIN FAİZLERİNİ KAPSAMAKTADIR?
Kampanya 2013 yılı Nisan ayı ve öncesine ait borçların faizlerini kapsamaktadır.

5- HANGİ BORÇLAR BU KAMPANYA KAPSAMINA DÂHİL DEĞİLDİR?
Faiz İndirimi Kampanyası bakımından 2013 yılı Mayıs ayı ve sonrası borçlar kampanya kapsamına dâhil değildir. Anapara İndirimi Kampanyası bakımından ise 2007 yılı Mart ve 2013 yılı Nisan Dönemleri arasına olup kaçak tüketim faturaları haricindeki borçlar anapara indiriminden yararlanamayacaktır.

6- KAMPANYA BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin başvuru ve ödemelerini 1 Nisan 2017 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve anaparanın tamamı ile faizli tutar üzerinden ödeme yapılması istenecektir.

7- ÖDEMESİ YAPILMAYAN BAŞVURULAR İÇİN NE YAPILIR?
Kampanya tarihleri arasında başvuran ve ödemesini yapmayan abonelerin başvuruları üzerine yapılan indirimleri iptal edilecektir.

8- KAMPANYA KAPSAMINA DAHİL OLAN BORÇLARDA TAKSİT YAPILACAK MI?
Kampanya kapsamında anaparası ve/veya faizi silinen borçların anaparası (borç, anapara indirimi kapsamına da giriyorsa indirimli anaparası) tek seferde tahsil edilecektir.

9- BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAKTIR?
Aboneler başvurularını;
9.1- Müşteri Hizmet Merkezlerine,
9.2- Müşteri İşlem Merkezlerine,
9.3- Çağrı Merkezine (444 6 255),
9.4- www.silelimgitsin.com adresine,
9.5- Mobil uygulamasından,
9.6- Sözleşmeli olunan hukuk bürolarına (borcu yasal takibe düşen abonelerin için)
yapabilirler.

10- BORÇ SORGULAMA İŞLEMİ NEREDEN YAPILABİLİR?
Abonelerin borç sorgulama işlemleri için,  kimlik bilgilerinden hareketle;
10.1- Müşteri Hizmet Merkezlerine,
10.2- Müşteri İşlem Merkezlerine,
10.3- Çağrı Merkezine (444 6 255),
10.4- www.silelimgitsin.com adresine,
10.5- Mobil uygulamasından,
10.6- Sözleşmeli olunan hukuk bürolarına (borcu yasal takibe düşen aboneler için)
başvuru yapabilirler.

11- ÖDEMELER NERELERDEN YAPILABİLİR?
Kampanya kapsamında ödeme işlemleri;
11.1- Müşteri Hizmet Merkezlerinden,
11.2- Müşteri İşlem Merkezlerinden,
11.3- www.silelimgitsin.com adresinden,
11.4- Mobil uygulamasından,
11.5- Anlaşmalı bankalar,
11.6- PTT şubelerinden
yapılabilecektir.

12- ÖDEMELER NE ŞEKİLDE YAPILABİLİR?
Kampanya kapsamında nakit veya kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir.

13- KREDİ KARTINA TAKSİTLENDİRME YAPILABİLİR Mİ?
Kredi kartı ile yapılan ödemelerde taksit imkânı anlaşmalı banka kartlarına yapılacak olup, kart sahibi banka tarafından ödeme noktalarında yayınlanan taksit sayısı ve vade farkı bankalar tarafından uygulanabilecektir.

14- KAMPANYA KAPSAMINDA ABONE HAKKINDA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNDEN DOĞAN MASRAFLAR VE VEKÂLET ÜCRETLERİ DE SİLİNECEK Mİ?
Yasal takibe konu olmuş alacaklar için yapılan icra dosya masrafları ve avukat vekâlet ücretleri kampanya kapsamı dışındadır. Bunların ayrıca ödenmesi gerekir.

15- UYGULANAN HACİZ İŞLEMLERİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?
Kampanya kapsamında anaparası ve/veya faizi silinen asıl borçla birlikte icra dosya masrafları ve vekâlet ücretlerinin tamamen ödenmesi durumunda tatbik edilen hacizler kaldırılır.

16- HAKKINDA AÇILMIŞ BİR ALACAK DAVASI OLANLAR KAMPANYADAN FAYDALANABİLİR Mİ?
Başvuru tarihi itibari ile davaya konu olmuş alacaklar için kampanyadan yararlanma şartı, karşılıklı sulh, feragat ve vazgeçmeye bağlıdır.
Borcun tamamen ödenmiş olması şartıyla bu kampanyadan yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen dava yargılama gideri,  dava vekâlet ücreti ve fer ’ileri karşılıklı olarak talep edilmeyecek ve bu alacaklar için icra takibi yapılmayacaktır. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve vekâlet ücretleri ise geri alınmaz.

17- HAKKINDA AÇILAN ALACAK DAVASI ALEYHE SONUÇLANANLAR KAMPANYADAN YARARLANABİLİR Mİ?
Başvuru tarihi itibari ile davaya konu olmuş ve abone aleyhine sonuçlanmış alacaklar için de kampanya kapsamındaki anapara tutarı üzerinden ödeme yapılma imkânı sağlanacaktır.
İlgili dava için oluşmuş anaparaya bağlı faiz dışındaki tazminat, yargılama gideri, vekâlet ücreti gibi fer ‘ileri kampanya kapsamı dışında olup bunların ödenmesi istenebilecektir.

18- KAMPANYADAN ÖNCE YAPILANDIRILMIŞ BORCU OLANLAR KAMPANYADAN YARARLANABİLİR Mİ?
Bu kampanyanın yürürlüğe girdiği tarihten önce borçları yapılandırılan ve bu kampanyanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödemeleri devam eden borçlular talep etmeleri hâlinde bu kampanya hükümlerinden kalan borcun anapara tutarı esas alınarak yararlandırılacaktır.
Diğer bir deyişle, kampanya kapsamına girmek kaydı ile taksitlendirilmiş olan borcun anaparasını veya borç, anapara indirimi kapsamına da giriyorsa indirimli anaparası ile icralık ise vekâlet ücreti ve icra dosya masraflarını ödeyerek borcunu sona erdirebilecektir.

Kaynak: CK Boğaziçi Elektrik 

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here