Ana sayfa Vergi Çilingirlik faaliyetini kapalı ve sabit bir yerde yapanlar esnaf muaflığından yararlanamayacak

  Çilingirlik faaliyetini kapalı ve sabit bir yerde yapanlar esnaf muaflığından yararlanamayacak

  636
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

   

  Sayı

  :

  41931384-120[9-2017-49]-25119

  11.06.2018

  Konu

  :

  Çilingirlik faaliyetinin karavan kullanılarak yapılması durumunda esnaf muaflığından yararlanamayacağı hk.  
  İlgi

  :

  22/12/2017 tarihli ve 71426 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, çilingirlik faaliyetini icra etmek istediğinizi, bu faaliyetinizi işinizde kullanacağınız alet, takım ve malzemelerin muhafaza edilmesi için motorlu taşıt grubuna girmeyen kapalı ve seyyar kullanıma uygun karavan içerisinde yürüteceğinizi belirterek, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan esnaf muaflığından faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.

  Aynı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, “Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;” hükmü yer almaktadır.

  Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde iş yeri; “Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yer” olarak tanımlanmıştır.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; çilingirlik faaliyetinin kapalı ve seyyar kullanıma uygun karavan kullanılarak yapılması, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan bir iş yeri açmaksızın faaliyet sürdürme koşulunu ihlal ettiğinden, esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here