Ana sayfa Muhasebe Çifte Vergilendirme ne demektir?

Çifte Vergilendirme ne demektir?

482
0

Çifte Vergilendirme ne demektir?

Uluslararası hukukta çifte vergilendirme ne demektir?

Uluslararası hukukta çifte vergilendirme, genel anlamda aynı mükellefin aynı konu için ve aynı dönemlerde iki (veya daha fazla) Devlette birbirine benzer vergilere tabi tutulması olarak tanımlanabilir. Çifte vergilendirmenin mal ve hizmet alışverişi ile sermaye, teknoloji ve kişilerin dolaşımı üzerindeki zararlı etkileri, çifte vergilendirmenin ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimi için oluşturduğu engellerin kaldırılmasındaki öneminin vurgulanmasına gerek kalmayacak kadar iyi bilinmektedir.

Başka ülkelerde ticari, sınai, finansal veya başka faaliyetler yürüten mükelleflerin mali durumunun; birbirleriyle aynı çifte vergilendirme vakaları için ortak çözümlerin bütün ülkeler tarafından uygulanması yoluyla açıklığa kavuşturulması, standartlaştırılması ve teyit edilmesinin arzu edilebilir bir durum olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üye ülkeleri arasında uzun zamandır kabul görmektedir.

Bu, uluslararası hukukta çifte vergilendirme alanında ortaya çıkan en yaygın problemlerin tek bir esasa göre çözülmesine ilişkin bir yöntem sunan OECD Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Model Anlaşma’nın başlıca amacıdır. OECD Konseyi1’nin tavsiye ettiği gibi üye ülkeler ikili anlaşmalar akdederken veya revize ederken, yapılan Yorumlar bölümü ile yorumlanmış halini ve ülkelerin vergi makamları da Model Anlaşmayı esas alan ikili vergi anlaşmalarının hükümlerini uygularken ve yorumlarken, kendi görüşlerine de bağlı olarak zaman zaman üzerinde değişiklik yapılan bu Yorumlara riayet etmelidir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE VERGİLENDİRME ESASLARI

Almanya’da Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Rehber

Türkiye – Almanya çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının uygulanmasına ilişkin rehber

Çifte Vergilendirme Anlaşmalarına Göre Türkiye’de Elde Edilen Ticari Kazançlar Nasıl Vergilendirilir?

Yurt Dışı Firmalara Verilen Hizmetlerde Çifte Vergilendirme Durumunda Kurumlar Vergisi İstisnası Nasıl Hesaplanır?

Çifte Vergilendirme Anlaşmalarına Göre Temettü ve Gayri Maddi Hak Bedelleri Hangi Ülkede Vergilendirilir?

ÇVÖ Anlaşmalarında Çifte Mukimlik Olması Halinde Vergilendirme Neye Göre Yapılır?

Yurt Dışı Tanıtımının Yine Yurt Dışı Reklam Şirketlerince Yapılması Halinde Vergilendirme Nasıl Olur?

Yazılım Programının Yurt Dışından Satın Alınıp Kullanılması Halinde Vergilendirme ve Amortisman Nasıl Hesaplanır?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here