Ana sayfa Vergi Cari yılda Tam Tasdik sözleşmesi bulunan YMM’nin önceki yıla ait indirimli orana...

  Cari yılda Tam Tasdik sözleşmesi bulunan YMM’nin önceki yıla ait indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesi için limitsiz tutarda KDV İade Raporu düzenleyip düzenleyemeyeceği

  2014 yılında bir kurumla yeminli mali müşavirliğinizce süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunması halinde söz konusu kurumun 2013 yılına ait İndirimli Orana tabi işlemlerden doğan KDV'nin miktarına bakılmaksızın iadesi için 2014 yılında (Ocak-Kasım/2014 ayları arası herhangi bir dönemde indirimli oran KDV'si için iade talep edilmek şartıyla) Yeminli Mali Müşavirliğinizce KDV İade Raporu düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

  41
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

  Sayı : 95462982-205[SMMM-ÖZLG-13-6]-142                                                         05/05/2014

  Konu : Cari yılda Tam Tasdik sözleşmesi bulunan YMM’nin önceki yıla ait indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesi için
  limitsiz tutarda KDV İade Raporu düzenleyip düzenleyemeyeceği hk.

  İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eki özelge talep formunuzdan, Yeminli Mali Müşavir olarak faaliyette bulunduğunuzu belirterek, vergi oranları indirilen (%1 oranlı daire teslimlerinden dolayı) teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve teslim ve hizmetin gerçekleştiği 2013 vergilendirme döneminde indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı bulunan bir kurumun 2013 yılında Tam Tasdik Sözleşmesi bulunmaması halinde yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı için izleyen yıl olan 2014 yılında Tam Tasdik Sözleşmesi olması halinde YMM KDV İade Tasdik Raporu ile 2014 yılının Ocak-Kasım/2014 ayları arası herhangi bir dönemde nakden talep edilen indirimli oran KDV’sinin limitsiz tutarda iadesiyle ilgili Yeminli Mali Müşavirliğinizce KDV İade Raporu düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

  Bilindiği üzere; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 29 Seri No’lu Genel Tebliği’nin “Süresinde Tam Tasdik Sözleşmesi Düzenleyen Mükelleflerin Önceki Yıllara İlişkin KDV İadeleri” başlıklı III-3 bölümünde;

  “Yeminli mali müşavirlerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin KDV iade talepleri bu yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporlarına dayanılarak yerine getirilmektedir. Bu mükelleflerin varsa tam tasdik sözleşmesinin düzenlendiği yıldan önceki dönemlere ilişkin KDV iadeleri de anılan yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen tasdik raporları ile yapılabilecektir. Önceki yıllarda mükellefin bir başka yeminli mali müşavir ile süresinde tam tasdik sözleşme düzenlemiş olması ve tasdik raporunun yazılarak süresinde vergi dairesine verilmiş olması kaydıyla (rapor teslim süresinin henüz dolmadığı durumlarda bu şart aranmayacaktır.) o döneme ilişkin iade raporlarının anılan yeminli mali müşavir tarafından düzenlenmesi de mümkündür…” açıklaması yer almaktadır.

  Buna göre, cari yıl için süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi olan mükelleflerin, tam tasdik sözleşmelerinin bulunmadığı geçmiş yıllardaki dönemlere ait iade taleplerine ilişkin olarak, cari yılda tam tasdik sözleşmesi olan yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile iade taleplerinde (bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatıyla ilgili iade işlemleri ve sektörel dışı ticaret şirketlerinin ortak bazında alabilecekleri azami iade işlemleri hariç) herhangi bir üst limit olmadan değerlendirilebilecektir.

  Ancak, indirimli orana tabi işlemler gibi bazı iadelerde iadelerin talep edilebileceği dönemin geçip geçmediği hususunun göz önünde bulundurulacağı tabiidir.

  Bu itibarla, 2014 yılında bir kurumla yeminli mali müşavirliğinizce süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunması halinde söz konusu kurumun 2013 yılına ait İndirimli Orana tabi işlemlerden doğan KDV’nin miktarına bakılmaksızın iadesi için 2014 yılında (Ocak-Kasım/2014 ayları arası herhangi bir dönemde indirimli oran KDV’si için iade talep edilmek şartıyla) Yeminli Mali Müşavirliğinizce KDV İade Raporu düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.


  Kaynak: GİB ÖZELGE
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here