Ana sayfa Vergi Can yeleğinin ithalinde uygulanacak KDV oranı nedir?

  Can yeleğinin ithalinde uygulanacak KDV oranı nedir?

  39
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  21152195-130[28-2020.3047]-E.356143

  01.12.2020

  Konu

  :

  Can yeleğinin KDV oranı

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 6307.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer aldığı belirtilen “can yeleği”nin ithal ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

  Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

  Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin;

  – B/4 üncü sırasında, “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”,

  – B/5 inci sırasında, “Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri”

  yer almaktadır.

  Öte yandan, TGTC’nin 63 üncü faslında “Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar” tanımlanmış, 63.07 tarife pozisyonunda “Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)”, 6307.20.00.00.00 GTİP numarasında ise “Cankurtaran yelekleri ve cankurtaran kemerleri” sınıflandırılmıştır.

  Cankurtaran yelekleri de dahil olmak üzere yelekler, yukarıda açıklanan 4 üncü sırada sayılan (dokunmuş, örülmüş) mensucat ile vatka ve keçe ile bunların sentetik, suni, kauçuk gibi maddelerle emdirilmesi, sıvanması veya kaplanması suretiyle elde edilen mensucattan üretilmiş olması halinde KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin B bölümünün 5 inci sırasında sayılan “iç ve dış giyim eşyası” kapsamında değerlendirilmektedir.

  Ancak, söz konusu yeleklerin; pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni ve kauçuk gibi ham maddelerin (bunların lif, elyaf veya ipliklerinden dokunmak veya örülmek suretiyle elde edilen bir mensucatın söz konusu maddelerle sıvanması, emdirilmesi veya kaplanması suretiyle hazırlanan bir mensucat olmaksızın) doğrudan eritilmesi veya kimyevi maddelerle işlenmesi suretiyle elde edilen levhalardan hazırlanmış olanlarının, BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmamaktadır.

  Buna göre, “can yeleği” ticari isimli eşyanın;

  – Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş her nevi mensucat, vatka, keçe ile bunların söz konusu maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucattan hazırlanmış olanlarının ithal veya teslimlerinin BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında KDV’ye tabi tutulması,

  – BKK eki (II) sayılı listenin B/4 üncü sırasında sayılan maddelerden imal edilmemiş olanlarının ithal ve tesliminin ise genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması

  gerekmektedir.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here