Ana sayfa Çalışma Hayatı Çalışan Anneler Emzirme Odası Hakkınız Olduğunu Biliyor musunuz?

  Çalışan Anneler Emzirme Odası Hakkınız Olduğunu Biliyor musunuz?

  2021
  0

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 maddesine dayanılarak çıkarılan, 16 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete ’de Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesi ile işverenlere İşyerlerinde Emzirme Odası ve Kreş açma zorunluluğu getirmiştir.

  Yayınlanan bu yönetmelik ile gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının nasıl kurulacağını ve hangi şartları taşıyacağını belirlemektir.

  1-EMZİREN ÇALIŞAN NE DEMEKTİR?

  Emziren çalışan: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışanı ifade etmektedir.

  2-EMZİRME ODASI NE DEMEKTİR?

  Emzirme odaları: Çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları tanımlamak için kullanılmıştır.

  3-EMZİRME ODASI İÇİN KAÇ KADIN ÇALIŞAN OLMASI GEREKİR?

  Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta, belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

  Emzirme odası, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır

  4-EMZİRME ODASINDA  BULUNACAK NİTELİKLER NELERDİR?

  • Bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz.
  • Pencereleri doğrudan güneş ışığı alacak şekilde olur
  • Kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalışan sayısının yeterli sayıda bir emzirme yeri bulunur.
  • Çocukların bulundurulacağı odaların taban alanlarının her çocuğa en az 3 metrekare, hacimlerinin ise her çocuğa en az 8 metreküp hava düşecek şekilde ve bol ışıklı olması gerekir.
  • Taban, çocukların sağlığına zarar vermeyecek ve kolayca temizlenebilecek bir malzeme ile döşenmesi gerekir.
  • Duvarlar ve bölmeler yeterli bir yüksekliğe kadar kolayca temizlenebilir bir maddeyle boyanması veya kaplanması gerekir.
  • Odalar ve eşyalar toz tutmayacak şekilde düz ve basit olması
  • Çocuk karyolaları ve komodinleri temiz, boyalı, kullanıma ve sağlığa uygun nitelikte olması gerekir. Karyolaların ayarlanabilir yüksek korkulukları
  • Emzirme Odasında, anneler tuvalet ve lavabo bulunması gerekir.
  • Emzirme Odasında mamaların ve yiyeceklerin hazırlanması, muhafazası, dağıtılması, yedirilmesi ve kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesi için gerekli yerler bulunması gerekir.
  • Emzirme  Odasında  ayrı bez değiştirme odaları olması gerekir.
  • Yatak eşyası ve annelere emzirme esnasında giydirilen gömleklerin temiz olması ve düzenli olarak korunması gerekir.
  • Çocuklar, emzirme yerlerine çocuk bakıcısı ya da sağlık personeli tarafından getirilir.

  5-EMZİRME ODASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

  • Odalardan, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanır.
  • Odalara 0-1 yaşındaki, yurtlara velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınır.
  • Odalarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların başka amaçlarla kullanılması ve bulunması yasaktır.
  • Çocuklar, odalara işbaşı yapılmadan bırakılır, işin bitiminde alınır. Anne ve babalar, odaların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak şartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımıyla ilgilenebilirler.

  7-ANNE DOSTU ŞİRKETLER

  Dünyada ve Türkiye’de emzirme odası bulunan ‘Anne Dostu’ şirketlerden bazıları:

  Kaynak: Resmi Gazete- ELLE dergisi Amerika- Hürriyet Gazetesi

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here