Ana sayfa Muhasebe Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Modülleri

  Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Modülleri

  55
  0

  Amaç

  Bilindiği üzere, bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS’leri) uygulamayan işletmelerin gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun ve karşılaştırılabilir finansal tablo düzenlemeleri amacıyla 29/07/2017 tarihinde BOBİ FRS yayımlanmış ve 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.

  Ülkemiz bakımından yeni bir finansal raporlama çerçevesi olması sebebiyle; Uygulayıcılara ve finansal tablo kullanıcılarına yol göstermek,

  BOBİ   FRS  hükümlerinin  daha  iyi    anlaşılmasına   yönelik  rehberlik   sağlayarak uygulama birliğini artırmak ve

  Uygulayıcıların karşılaştıkları tartışmalı ve karmaşık nitelikteki münferit olaylar için başvuracakları bir kaynak oluşturmak

  amacıyla  Kurumumuz  bünyesinde  BOBİ  FRS’nin  yirmi  altı  bölümü  (“Dipnotlar” bölümü hariç olmak üzere) için açıklayıcı materyaller hazırlanmaya başlanmıştır.

  Gelinen aşamada, beş bölüme ilişkin Modül tamamlanmış olup ilerleyen zamanlarda tamamlanan diğer Modüller de Kurumumuz internet sitesinden paylaşılacaktır.

  Modüllerin İçeriği

  Kurumumuz  tarafından  hazırlanan  Modüller,  aşağıda  açıklanan  beş  kısımdan oluşmaktadır:

  1)    Giriş

  Bu kısımda, ilgili BOBİ FRS bölümünde ele alınan konunun finansal tablolar ve işletmeler açısından önemi vurgulanarak, düzenlenen konu hakkında genel hatlarıyla bilgi verilmektedir.

  2)    Bölüm Özeti

  Bu kısmında, ilgili BOBİ FRS bölümünde ele alınan konular ilişkin kısa ve açıklayıcı bilgilere ya da tanımlara yer verilmekte ve bölümün tamamı hakkında genel bir bakış açısı sağlayacak bir özet sunulmaktadır.

  3)    Bölüm Hükümlerinin Açıklanması ve Örneklendirilmesi

  Bu kısımda, ilgili BOBİ FRS bölümündeki orijinal hükümlerin tamamı Modüle dâhil edilerek, bu hükümlerle ilgili olarak anlaşılmasında zorluk yaşandığı veya ilâve açıklamalara ihtiyaç duyulduğu değerlendiren hususlar anlaşılabilir bir dille açıklanmaktadır.

  Bununla birlikte, ilgili hükümde ele alınan konunun pekiştirilmesini sağlayacak, çeşitli zorluk seviyelerinde sayısal veya sözel Örneklere yer verilmiş ve ilgili hükmün daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı düşünülen ya da BOBİ FRS’nin ilgili hükmünde değinilmemekle birlikte konunun anlaşılması bakımından önem arz eden hususlarla ilgili Sorular eklenmiştir.

  1)    Dipnot Açıklamaları

  Bu kısımda, “Dipnotlar” bölümü esas alınarak her bir BOBİ FRS bölümüyle ilgili yapılması gereken dipnot açıklamalarına ve örnek finansal tablo dipnotlarına yer verilmiştir.

  2)    Karşılaştırma Tablosu

  Bu kısımda, Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliğleri (MSUGT), BOBİ FRS ve TFRS’lerin konuyla ilgili hükümleri karşılaştırılarak söz konusu düzenlemeler arasındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekilmiştir.

  Faydalanılan Kaynaklar

  Eğitim Modülleri hazırlanırken, Kurumumuz tarafından geliştirilen açıklama, örnek ve soruların yanı sıra aşağıdaki kaynaklardan faydalanılmıştır:

  • TFRS’ler
  • TFRS’lere ilişkin Karar Gerekçeleri
  • KOBİ UFRS Eğitim Materyalleri
  • UFRS Yorumlama Komitesi tarafından yayımlanan Yorumlar ve

  –    Uluslararası alanda faaliyet gösteren denetim şirketlerinin Uygulama Rehberleri

  Tamamlanan Modüller

  Aşağıdaki  linklerden  tamamlanan  BOBİ  FRS  bölümlerine  ilişkin  Modüllere ulaşılabilir.

  Hazırlanan Eğitim Modüllerinin tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını dileriz.

  Kamuoyuna duyurulur.


  Kaynak: TÜRMOB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here