Ana sayfa Vergi Büyük ölçekli tavuk kümesleri Emlak Vergisine tabi midir?

  Büyük ölçekli tavuk kümesleri Emlak Vergisine tabi midir?

  50
  0

  T.C. 

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

   Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  85373914-175.01.01.01[66.02.09]-E.66075

  13.08.2020

  Konu

  :

  Büyük ölçekli tavuk kümeslerinin Emlak Vergisine tabi olup olmadığı.

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Belediyeniz mücavir alan sınırları içinde yer alan ve ruhsatlarında tarımsal amaçlı ibaresi bulunan bazı şirket ve şahıslara ait 3000-5000 ve daha büyük kapasiteli tavuk kümesi işletmeleri ile yüksek kapasiteli büyükbaş hayvan besihanelerinin bulunduğu, söz konusu kümes ve besihanelere yönelik  belediyeniz tarafından yapılan kontrollerde binalardan bazılarının ticari amaçlı kullanıldığının bazılarının da boş tutulduğunun tespit edildiği, buralarda yapılan faaliyetin zirai işletmeden çok, bir tavuk işletmesine bağlı olarak yetiştirilen tavukların teslimi niteliğinde ve ticari kazanç elde edecek şekilde olduğu belirtilerek, bu tesislerden emlak vergisi tahsili yapılıp yapılmayacağı, ticari amaçlı olmaları durumunda zirai istihsal yapılsa bile emlak vergisi muafiyetini etkileyip etkilemeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan bilgi talep edilmektedir.

  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde,

  “Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır. ((a), (b), (s), (y) ve (z) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)

  h) Zirai istihsalde kullanılmak şartiyle makina ve alet depoları, zahire ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler(seralar) ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları;” hükmü yer almaktadır.

  Ayrıca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder.” hükmüne yer verilmiştir.

  Buna göre, arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsali, avlanması, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazası, taşınması, satılması veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılması zirai faaliyet olarak nitelendirilmektedir.

  Bu kapsamda, kendilerine teslim edilen civcivlerin yetiştirilmesi konusunda anlaştıkları kişi ve/veya kurumlara gerekli yem ve diğer üretim girdilerinin yine bu kişi ve kurumlar tarafından sağlanması suretiyle yapılan civciv yetiştirilmesi işleminin zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan, şirket ve şahıslara ait büyükbaş hayvan besiciliği faaliyetinde kullanılan yüksek kapasiteli besihaneler ile büyük ölçekli tavuk kümeslerinin kiraya verilmemek ve zirai istihsalde kullanılmak şartıyla emlak vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here