Ana sayfa Çalışma Hayatı Bünyesinde 3 personel çalıştıran bir işletme personellerinin maaşlarını nakit olarak ödeyebilir mi?

  Bünyesinde 3 personel çalıştıran bir işletme personellerinin maaşlarını nakit olarak ödeyebilir mi?

  Ücret bordrolarının imzalatılması

  429
  0

  Bankadan ödeme zorunluluğu hakkında 5 kişinin altında personel çalıştıran bir firma çalışanların ücret ödemelerini banka üzerinden ödeme zorunluluğu var mıdır?

  İşverenlerin Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az beş olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

  Bir mükellefimizin 2020/11. ayda yeni personel işe alımları ile personel sayısı 5 kişiye yükselmiştir. 

  Bu durumda 2021 yılında bes sistemine dahil olması gerekirken atlanmıştır. 2021’deki personel alımı ile şu an 1 kişi part time olmak üzere 6 personeli bulunmaktadır. Zorunlu bes uygulamasına gecikmeli olarak dahil olmanın yasal yükümlülüğü nedir? 

  Ocak 2021 itibariyle firmanız zorunlu BES kapsamına girmiş bulunmaktadır. Banka anlaşması ile kesintilerinizi yapmanız gerekmektedir.

  Özelge: Bankadan Yapılan Maaş Ödemelerinde Maaş Alındığına Dair Bordronun İmzalanması hk.

   

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü 

     
  Sayı : B.07.1.GİB.4.55.15.02-2011-VUK-ÖZE-03-367 22/08/2011
  Konu : Bankadan Yapılan Maaş Ödemelerinde Maaş Alındığına Dair Bordronun İmzalanması  

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numarasında mükellef olduğunuz, şirketinizde 10′ un üzerinde işçi çalıştığı, şirketinizde çalışan işçilerin ücretlerini banka üzerinden ödediğinizi belirterek, çalışanlarınızın ücretlerini aldıklarına dair ücret bordrosunun imzalanıp imzalanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

  213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 238 nci maddesinde,

  ”İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle  diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.

  Ücret bordrolarına en az  aşağıdaki malumat yazılır:

  1. Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan iş verenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir.) ; …”

  hükmü mevcuttur.

  Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18/11/2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde; “İşyeri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ve üçüncü kişilerin, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle  yükümlüdürler.” hükmüne yer verilmiştir.

  Buna göre,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan anılan Yönetmelik uyarınca,  işyerinizde çalışan işçilerin ücretlerini banka aracılığıyla ödeme zorunluluğu bulunduğundan,  işçilerin ücretlerinin banka hesaplarına yatırıldığının banka dekontu ile tevsik edilmesi halinde,  ücretin ödendiğine dair ücret bordrosunun ayrıca imzalattırılmasına gerek bulunmamaktadır.


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here