Ana sayfa Vergi Bitim işleri defteri tutma zorunluluğu ile tasdike tabi olup olmadığı hakkında

  Bitim işleri defteri tutma zorunluluğu ile tasdike tabi olup olmadığı hakkında

  ... Vergi Usul Kanununun 220 nci maddesine göre tasdike tabi defterlerin yerine kullanılacak olan defterler de tasdike tabi olduğundan, imalat defteri yerine kullanmak zorunda olduğunuz bitim işleri defterini tasdik ettirmeniz gerekmektedir.

  33
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
   İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  11395140-105[172-2012/VUK-2-…]-1758

  01/07/2014

  Konu

  :

  Bitim işleri defteri tutma zorunluluğu ile tasdike tabi olup olmadığı.

   

  İlgi özelge talep formunuzda, şirketinizin kumaş boyama ve apre hizmeti verdiğini ve Vergi Usul Kanununun 200 üncü maddesi gereği imalat defteri yerine bitim işleri defteri tutulduğunu ancak 246 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde imalat defteri tutma zorunluluğunun muhasebe işlemlerini 7/A seçeneğine göre izleyen mükellefler için kaldırılmış olduğu açıklamasının yapıldığını belirterek, imalat defteri yerine tutulan bitim işleri defterinin tutulma zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmadığı ile tasdike tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 197 nci maddesine göre birinci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanların ayrıca bir imalat defteri tutma zorunluluğu bulunmaktadır.

  Aynı Kanunun 200 üncü maddesine göre de, birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanlar imalat defteri yerine bitim işleri defteri tutmak ve bu deftere müşterilerden alınan ve işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve miktarını tarih sırasıyla yazmak zorundadırlar.

  Diğer taraftan, 246 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin D bölümünde; “Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 203 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, “İmalat defterine kaydolunan malumatı ihtiva edecek şekilde sınai muhasebe tutanlar, Maliye Bakanlığından müsaade almak şartıyla ayrıca imalat defteri tutmazlar” hükmü yer almaktadır.

  Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, muhasebe işlemlerini sözü edilen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan 7/A seçeneğine göre izleyen mükelleflerin imalat defteri tutma mecburiyetleri, 1.1.1996 tarihinden itibaren kaldırılmış olup, bu hususta izin almak üzere Bakanlığımıza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.

  Bu itibarla, birinci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanların ayrıca bir imalat defteri, faaliyet konusu boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleri olan birinci ve ikinci sınıf tüccarların imalat defteri yerine bitim işleri defteri tutması zorunludur. İmalat defteri tutma zorunluluğu ise yukarıda açıklandığı üzere muhasebe işlemlerini 7/A seçeneğine göre izleyen mükellefler için kaldırılmış bulunmaktadır.

  Buna göre;

  – Kurumunuzun faaliyet konusu boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleri kapsamında olduğundan imalat defteri yerine bitim işleri defteri tutmanız,

  – Vergi Usul Kanununun 220 nci maddesine göre tasdike tabi defterlerin yerine kullanılacak olan defterler de tasdike tabi olduğundan, imalat defteri yerine kullanmak zorunda olduğunuz bitim işleri defterini tasdik ettirmeniz

  gerekmektedir.


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here