Ana sayfa TTK Birleşme Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?

  Birleşme Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?

  2257
  0

  1- BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ NASIL DÜZENLENİR?
  Birleşme sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Sözleşme, birleşmeye katılan şirketlerin, yönetim organlarınca imzalanır ve genel kurulları tarafından onaylanır.

  2- BİRLEŞME SÖZLEŞMESİNİN İÇERİNDE NELERİN BULUNMASI ZORUNLUDUR?
  Birleşme sözleşmesinin;
  2.1- Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezini, şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları,
  2.2- Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları,
  2.3- Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları,
  2.4- Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini,
  2.5- Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri,
  2.6- Gereğinde 141’inci madde uyarınca ayrılma akçesini,
  2.7- Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi,
  2.8- Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,
  2.9- Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini,
  içermesi zorunludur.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here