Ana sayfa SGK Bir işyerinde tam zamanlı sigortalı çalışan şirket ortağı kendi firmasından huzur hakkı...

  Bir işyerinde tam zamanlı sigortalı çalışan şirket ortağı kendi firmasından huzur hakkı alabilir mi?

  Huzur hakkı için genel kurul kararı gerekir mi?

  161
  0

  Başka bir işyerinde tam zamanlı sigortalı çalışan şirket ortağı kendi firmasından huzur hakkı alabilir mi?

  TTK’nın 394. maddesinde, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin mali hakları açık bir şekilde düzenlenmiş iken, benzer bir düzenleme limited şirket müdürleri hakkında yapılmamıştır.

  Ancak TTK’da limited şirket müdürlerine yapılacak ödemeler, anonim şirketlerde olduğu gibi, münhasır bir maddede hükme bağlanmamışsa da dolaylı olarak ifade edilmiştir.

  Nitekim TTK’nın 616/I-f maddesinde, genel kurulun devredilemez yetkileri arasında müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi de sayılmıştır. Genel kurul, bu yetkiyi başka bir organa veya kişiye devredemeyip, ancak kendisi kullanabilir.

  Ayrıca müdürlere ödenecek ücrete ilişkin şirket sözleşmesinde bir hükmün bulunması zorunlu değildir. Bu bağlamda, genel kurul kararıyla limited şirket müdürlerine ücret ödenmesi mümkündür.

  Limited şirketi şirket ortağı huzur hakkı alabilir mi?

  Şirket karar organı (Genel Kurul) karar vermesi halinde huzur hakkı ödenir.

  Bir limited şirkette GENEL KURUL , şirketin karar organı olarak Kanun’da(Türk Ticaret Kanunu) veya sözleşmede belirtilen konularda karar alma yetkisine sahiptir.

  Genel kurul şirketin tüm ortaklarının katılımıyla oluşan bir organdır.

  Şirket yetkilisine döviz cinsinden euro olarak huzur hakkı kararı alınacaktır. Mevzuat açısından huzur hakkının döviz belirlenmesinin herhangi bir sakıncası var mı? Huzur hakkı rakamını döviz cinsinden belirleyebilir miyiz? 

  Huzur hakkı veya ücretin Yabancı para cinsinden ödenmesine bir engel yok.

  Huzur hakkı olarak ödenecek olan ücrette asgari ücret vergi istisnası uygulanacak mı?

  Huzur hakkı ödemesi de gvk 61. Maddesine göre ücrettir. Gelir vergisi ve damga vergisi istisnasından yararlanır.

  2022 Yılında asgari ücret alanlar için vergi muafiyeti getirildi. Huzur Hakkı alanlar da asgari ücret tutarına kadar olan ücret gelirlerinden Stopaj ve Damga vergisi alınmayacak mı? 

  Huzur hakkı ödemesi de GVK 61. maddesine göre ÜCRETTİR. GV ve D.V. İSTİSNASINDAN Yararlanır.


  Kaynak: İsmmmo, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here