Ana sayfa Mevzuat Bir hizmetin, hizmet ihracatı kapsamına girmesi için gereken şartlar nelerdir?

Bir hizmetin, hizmet ihracatı kapsamına girmesi için gereken şartlar nelerdir?

Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile ispatlanır. “Hizmetten yurtdışında faydalanılması” derken kastedilen şey, yurtdışındaki müşteri için Türkiye’de yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.

64
0

Hizmet İhracatı

Hizmet ihracatı ile ilgili düzenlemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılır. Bu düzenlemeler, 3065 sayılı KDV Kanun ve buna dayanılarak yayımlanan tebliğin “İhracat İstisnası” başlığı altında yer alır. Buna göre, bir hizmetin ihraç edilmiş sayılması ve KDV’den istisna olabilmesi için; hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması ve hizmetten yurtdışında faydalanılması gerekir.

Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile ispatlanır. “Hizmetten yurtdışında faydalanılması” derken kastedilen şey, yurtdışındaki müşteri için Türkiye’de yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.

Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetler hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilmez.

Hizmet ihracatındaki vergi istisnası uygulamasına dair bazı örnekler aşağıda yer almaktadır:

Örnek 1: Türkiye’de mükellef (Z) Mühendislik Ltd. Şti., Ürdün’de bulunan bir firma ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya Ürdün’de inşa edilecek bir tekstil fabrikası projesi çizimini yapmış ve buna ait bedeli tahsil etmiştir. Bu hizmet, hizmet ihracatı kapsamında KDV’den istisna olup, (Z) firması, düzenleyeceği faturada KDV hesaplamaz.

Örnek 2: Türkiye’de faaliyette bulunan (A) şirketi, Almanya’da yerleşik bir firma için, bu firmanın Türkiye’den satın aldığı tekstil ürünlerinin temin edilmesinde aracılık etmiş ve komisyon ücreti almıştır. (A) şirketinin, bu komisyonculuk hizmeti, hizmet ihracatı kapsamında KDV’den istisnadır.

Hizmet ihraç ettiğiniz için hak kazandığınız vergi iadesini almak üzere vergi dairenize yapacağınız başvurularda sizden aşağıdaki gibi bazı belgeler istenecektir:
– Standart iade talep dilekçesi,
– Hizmet faturası veya listesi,
– Ödeme belgesi (dövizin Türkiye’ye getirildiğini ispatlayan belge, banka dekontu vb.),
– Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi,
– Yüklenilen KDV listesi,
– İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Güncel ve tam olarak sizden hangi belgelerin isteneceğini vergi dairenize başvurarak öğrenebilirsiniz. Hizmet ihracatı ve hizmet ihracatındaki vergi iadesi uygulaması ile ilgili daha detaylı ve güncel bilgiyi Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ve bağlı olduğunuz vergi dairenizden temin edebilirsiniz.


Kaynak:T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük Rehberi
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.