Ana sayfa Mevzuat Bir avukatın birden fazla bürosu olabilir mi?

Bir avukatın birden fazla bürosu olabilir mi?

21
0

…Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……. T.C. kimlik numaralı mükellefi olarak dört avukatın bulunduğu avukatlık bürosunda serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuz, avukatlık mesleğinin getirdiği dikkat isteyen çalışma faaliyetleriniz için kendinize ait olmak üzere ayrıca bir iş yeri daha kiralamak istediğiniz, ancak bu iş yerinde herhangi bir evrakın düzenlenmeyeceği sadece davalara yönelik hazırlık aşamasını yürütmek için kullanılacağı belirtilerek, çalışma ofisinin açılmasının uygun olup olmadığı ile bu işlemlerden doğacak vergisel yükümlülükleriniz hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

            Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

            Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” hükmü yer almaktadır.

            Öte yandan, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun “Büro edinme zorunluluğu” başlıklı 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan avukatlar ayrı büro edinemezler. Avukatlık ortaklığı yurt içinde şube açamaz…” hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, avukatlık mesleğinin serbest meslek faaliyeti olması ve bu mesleğin mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanması ve şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yürütülmesi gerektiğinden, serbest meslek erbabının iş yerine ilave olarak şube açması mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan faaliyetlerinizde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine de riayet etmeniz gerektiği  tabiidir.

 


Kaynak: GİB ÖZELGE – 08/08/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[159- 8937]-820
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here