Ana sayfa Muhasebe Binek Oto Alış Kaydı

  Binek Oto Alış Kaydı

  376
  2

  Binek Oto Alış Kaydı – 2022

  Şahıs firması bilanço usulüdür. Binek araç almıştır bu aracı kendi işinde kullanmak isteğinden dolayı kayda alacağız. Aracın bedeli 1.969.000 TL’dir. KDV’yi ve ÖTV maliyete ekleyip tek kayıt oluşturabilir miyim?

  Aşağıdaki bilgi notumuza göre hesaplama yaparak kayıtlara almanız gerekir.

  2022 YILINDA BİNEK OTO ALIMI VE AMORTİSMANKAYDI ÖRNEK UYGULAMA :

  Konu ile ilgili olarak hazırladığımız örnek çalışma aşağıdadır. Rakamlarınıza uyarlayarak işlem yapınız.

  01/01/2022 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

  a)-Katma değer vergisi ve Özel tüketim vergisinin gider olarak yazılacak toplam tutarı 01/01/2022’den itibaren 200.000 TL’dir. Bu tutardan fazlası KKEG olarak kayıt edilir.

  b)- Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 01/01/2022’den itibaren 230.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ise 01/01/2022 tarihinden itibaren 430.000 TL dir.

  1)- ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMESİ HALİNDE

  Örnek: (X) Anonim Şirketi genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.01.2022 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 300.000 TL olan bir BİNEK otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 120.000 TL ÖTV ve 75.600 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Şirket, binek otomobilin ÖTV ve KDV’sini maliyete eklemiştir.

  Binek otomobilin maliyete eklenmesi durumunda aracın muhasebe kaydı özellik arz etmemektedir. Özellik arz eden durum bu araca ilişkin amortisman kaydına ilişkindir.

  Alış Muhasebe kaydı; 300.000+120.00+75.600= 495.600

  —————-15/01/2022———-

  254 495.600

  102 495.600

  ————–/———————

  ÖTV ve KDV’si maliyete eklenen binek otomobilin 2022 yılı birinci geçici vergileme dönemi muhasebe kaydında dikkat edilmesi gereken husus; 430.000 TL’lik sınırdır.

  Vergilerin maliyete eklendiği durumda 2022 yılı için 430.000 TL’yi aşan araçlar için aşan kısım için ayrılan amortismanın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir.

  3 aylık (Amortisman oranı %20) Amortisman tutarı: (495.600×0.20)x(3/12)= 24.780 TL

  Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (430.000/495.600) x 24.780 = 21.500 TL

  KKEG olarak dikkate alınacak tutar (24.780 – 21.500) = 3.280 TL

  3 aylık Amortisman gider kaydı

  —————-31/03/2022————-

  760 / 770 21.500

  689 (KKEG) 3.280

  257 24.780

  ————–/————————–

  2)- ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMEYİP, GİDER YAZILMASI HALİNDE :

  7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, binek otomobilin iktisabına ilişkin KDV ve ÖTV toplamının 200.000 TL’ye kadarlık kısmı ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Binek otomobile ilişkin KDV ve ÖTV tutarı toplamının bu tutarı aşan kısmı ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak işlem görecektir.

  Örnek: (Z) LİMİTED Şirketi, genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.01.2022 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 300.000 TL olan bir BİNEK otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 150.000 TL ÖTV ve 81.000 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir.

  Söz konusu aracın ÖTV ve KDV toplamı (150.000 + 81.000) = 231.000 TL, 2022 yılı için ÖTV+KDV toplamı için belirlenen gider yazma sınırı 200.000 TL’nin üzerinde olduğundan, limiti aşan 31.000 TL’lik kısmın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. Buna göre;

  Binek otomobilin vergisiz bedeli: 300.000 TL

  Binek otomobil için ödenen KDV+ÖTV Tutarı: 231.000 TL

  Gider yazılabilecek KDV+ÖTV Tutarı: 200.000 TL

  KDV + ÖTV’nin KKEG olarak işlem görecek kısmı: 231.000 – 200.000 = 31.000 TL

  Alış Muhasebe kaydı;

  —————-15/01/2021————-

  760/770 200.000

  689 (KKEG) 31.600

  254 300.000

  102 531.600

  ————–/———————

  Satın Alınan Yeni Binek Otomobilin 2022 Birinci Geçici Vergileme Dönemi Amortisman Kaydı Satın alınan ÖTV+KDV hariç iktisap bedeli (2022 ) 300.000 TL’yi aşan yeni binek otomobillerin her birine ilişkin ayrılan amortismanın ancak bu tutara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.

  Buna göre;

  Amortisman tutarı: (300.000×0.20)x(3/12)= 15.000 TL

  Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (230.000/300.000)*15.000 =11.500 TL

  KKEG olarak dikkate alınacak tutar: 15.000-11.500 =3.500 TL

  3 aylık Amortisman kaydı

  —————-31/03/2022————-

  760 / 770 11.500

  689 (KKEG) 3.500

  257 15.0000

  ————–/——————————


  Kaynak: İSMMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  2 YORUMLAR

  1. Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (200.000/300.000)*15.000 =10.000 TL

   üstadım buradaki 200.000 TL yanlış olmuş sanırım. 230.000 TL olması gerekmiyor muydu ?

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here