Ana sayfa Muhasebe Bilanço Usulüne Tabi Defter Tutan Şahıs firmalarının Matrah Artışı Nasıl Hesaplanacak?

  Bilanço Usulüne Tabi Defter Tutan Şahıs firmalarının Matrah Artışı Nasıl Hesaplanacak?

  Ticari veya zirai kazancı bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabı için yapılacak matrah artışı aşağıdaki tutarlardan az olamayacaktır.

  126
  0

  7326 Sayılı Kanun Kapsamında Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri tarafından yapılacak matrah artışı için esas alınacak asgari artış tutarları

  Ticari veya zirai kazancı bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabı için yapılacak matrah artışı aşağıdaki tutarlardan az olamayacaktır.

  2016 yılı için……………………………………………………… 47.000 TL’den,
  2017 yılı için……………………………………………………… 49.800 TL’den,
  2018 yılı için……………………………………………………… 52.900 TL’den,
  2019 yılı için……………………………………………………… 56.200 TL’den,
  2020 yılı için……………………………………………………… 63.700 TL’den

  ——————————————————————————

  Örnek Hesaplama

  Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefi (A)’nın yıllık beyannamede beyan ettiği gelir vergisi matrahı,
  2016 yılı için 170.000 TL,
  2017 yılı için 177.000 TL,
  2018 yılı için 220.000 TL,
  2019 yılı için 290.000 TL ve
  2020 yılı için ise 450.000 TL’dir.

  Mükellef, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin gelir vergisi matrahlarını Kanun hükümlerinden yararlanarak artırmak için başvuru süresi içinde bağlı olduğu vergi dairesine başvurmuştur.

  Bu mükellefin Kanuna göre ödeyeceği gelir vergisi tutarı bu Tebliğin (V/C-3) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

   

  Yıl İlgili Yıllar Vergi Matrahı
  (TL)
   (1)
  Artırım Oranı
  (2)
  Artırılan Matrah Tutarı (TL) (1×2) (3) Asgari Matrah Tutarı (TL) (4) Hesaplamaya Esas Matrah (TL) (3 veya 4’ten Fazla Olanı)
   (5)
  Vergi Oranı
  (6)

  Ödenecek Gelir Vergisi (TL) (5×6)
   (7)

  2016 170.000 %35 59.500 47.000 59.500 %20 11.900
  2017 177.000 %30 53.100 49.800 53.100 %20 10.620
  2018 220.000 %25 55.000 52.900 55.000 %20 11.000
  2019 290.000 %20 58.000 56.200 58.000 %20 11.600
  2020 450.000 %15 67.500 63.700 67.500 %20 13.500
  Toplam 58.620

  Mükellefin ilgili yıllarda beyan ettiği matrahlara uygulanan artırım oranları sonucu asgari matrahlardan yüksek tutarda matrah artırımı yaptığı görülmektedir.

  Mükellefin matrah artırımı nedeniyle ödemesi gereken gelir vergisi toplamda 58.620 TL olacaktır. Söz konusu vergi peşin ödenebileceği gibi altı eşit taksit hâlinde de ödenebilecektir.

   


  Kaynak: Resmi Gazete 14.6.2021
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here