Ana sayfa Vergi Bilanço usulü defter tutan şahıs firmaları kasa ve ortaklar affından faydalanabilir mi?

  Bilanço usulü defter tutan şahıs firmaları kasa ve ortaklar affından faydalanabilir mi?

  Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu

  56
  0

  Bilanço usulü defter tutan şahıs işletmesinde kasa fazlası var. Bildiğim kadarıyla kasa fazlası için matrah artırımı sadece kurumlar vergisi mükellefi için geçerli. Bu durumda kasa fazlasını nasıl yok edeceğiz?

  Bilanço usulü defter tutan şahıs işletmesinde kasa fazlası 7326 sayılı kanun ile düzeltilemez. 

  Bu tür mükelleflerin Kasa fazlası için yapılacak başka bir işlem yok.

  7326 kanuna göre işletmede olupta kayıtlarda olmayan emtialar için stok affında bulunduk. 

  Ödemesi 31.08.2021’dir. Ancak şirket çıkan KDV’yi vergi dairesi ile görüşerek 31.10.2021 vadeli çek vererek ödeyebilme gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

  Hiç bir Vergi ödemesi vadeli çek ile yapılmaz.

  BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI

  KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

  Kanun No: 7326 

  Kabul Tarihi : 3/6/2021

  MADDE 6

  (3) Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

  a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.

  b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.

  c) Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz. Bu fıkra kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2021 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here