Ana sayfa Muhasebe Beyannamede gösterilmeyen geçmiş yıllara ilişkin zararlarının mahsubu

  Beyannamede gösterilmeyen geçmiş yıllara ilişkin zararlarının mahsubu

  Yararlanılmayan zararların düzeltme beyannamesi ile telafisi Geçmiş yıl zararlarının kullanılması Geçmiş yıl zararlarının mahsubu

  41
  0

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi halinde, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde gösterilen zararların indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

  Buna göre, mükelleflerce kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim konusu yapabilecekleri geçmiş yıl zararları bulunmasına rağmen ilgili hesap dönemi için kâr beyan ederek geçmiş yıl zararlarının indirim konusu yapılmaması durumunda, bu dönemi izleyen yıllarda indirim konusu yapma hakkı bulunduğu halde kâr beyan edilmesi nedeniyle kullanılmayan geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, ilgili dönemde söz konusu kâr beyanı nedeniyle indirim konusu yapılabilecek geçmiş yıl zararları haklarından vazgeçtiklerinin kabul edilerek, kâr beyan edilen dönemin düzeltilmesi de söz konusu olmayacaktır.

  Dolayısı ile mahsup imkanı olmasına rağmen kazanç doğan bir yılda kullanılmayan geçmiş yıl zararlarının kullanım hakkı sona ermekte ve söz konusu zararların geçmiş dönemlere ait beyannamelerin düzeltilmesi suretiyle kullanımı da mümkün bulunmamaktadır. Ancak, zarar beyan edilen yıllarda kullanılmayan ve ilgili yılın beyannamesinde ayrıca gösterilmeyen geçmiş yıl zararlarının, kazancın çıktığı dönemde geçmiş yıllara ait söz konusu beyannamelerin düzeltilmesi suretiyle kullanımı mümkündür.

   


  Kaynak: İstanbul YMM Odası
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here