Ana sayfa Vergi Belediye Tarafından Yaptırılan İnşaat İşine, Yapan Firmanın Adının Bir Bedel Karşılığında Verilmesi...

  Belediye Tarafından Yaptırılan İnşaat İşine, Yapan Firmanın Adının Bir Bedel Karşılığında Verilmesi Reklam Gideri Sayılır mı?

  1200
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Belediye tarafından yaptırılan rehabilitasyon merkezine şirketin isminin verilmesi karşılığında yapılan ödemelerin reklam gideri olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde;
  – Şirketinizin … Belediyesi ile imzaladığı protokole göre, Belediye tarafından yapılacak olan engelli bakım ve rehabilitasyon merkezine şirketinizin isminin verilmesine karşılık taksitler halinde 2.000.000-TL ödeme yapılması kararlaştırıldığı,
  – Söz konusu bedelin 1.600.000-TL’lik kısmının 2012 yılında; 100.000-TL’lik kısmının ise 2013 yılında olmak üzere toplam 1.700.000-TL ödemenin gerçekleştirildiği belirtilerek Belediyenin rehabilitasyon merkezinin isim hakkına ilişkin harcamanın reklam gideri olup olmadığı konusunda Defterdarlığımız görüşü sorulmuştur.

  Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinde, “Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

  c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı.

  ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı…”
  hükmüne yer verilmiştir.

  Buna göre, Belediye tarafından yaptırılan rehabilitasyon merkezine şirketinizin isminin verilmesi karşılığında … Belediyesine ödediğiniz tutarların bağış ve yardım olarak değerlendirilmesi ve bu tutarların kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür.

  Ancak, bağışın yapıldığı dönemde faaliyetinizin zararla sonuçlanması veya kurum kazancınızın yetersiz olması durumunda indirilemeyen bağış tutarının daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya ileriki yıllara zarar olarak devretmesi mümkün değildir.

  Kaynak: Siirt Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü
  6 Mart 2015 Tarih ve 85632212-010-1 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here