Ana sayfa Mevzuat BDDK’na personel alımı nasıl yapılır ve kurumda birisi staj yapılabilir mi?

BDDK’na personel alımı nasıl yapılır ve kurumda birisi staj yapılabilir mi?

375
0

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna meslek personeli alımı nasıl gerçekleştirilmektedir?

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 inci maddesinde, Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetlerin, bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idari personel eliyle yürütüleceği ve Kurumun ana hizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılmasının esas olduğu hükme bağlanmıştır.

Kurumda istihdam edilecek meslek personelinin seçimi için yapılacak giriş sınavına ilişkin düzenlemeler, 23.03.2007 tarihli ve 26471 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan ve Kurum web sayfasında da yer verilen “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlilik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında meslek personeli ihtiyacının bulunması halinde gerçekleştirilecek giriş sınavı; Resmî Gazete ‘de, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde ve Kurum web sayfasında duyurulmaktadır.

Kuruma meslek personeli olarak atanacakların, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak giriş sınavında başarılı olmaları şarttır.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda staj yapılabilir mi?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Kuruma verilen görevlerin meslek sırrı kapsamında yürütülmesi gerektiğinden, Kurumda staj imkânı bulunmamaktadır.

 


Kaynak: BDDK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here