Ana sayfa Mevzuat BDDK hangi Bakanlığa bağlı olarak faaliyet göstermektedir?

BDDK hangi Bakanlığa bağlı olarak faaliyet göstermektedir?

1454
0

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, akademik alanda üniversitelere ya da kurumlara mali destek sağlıyor mu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun tabi olduğu mali mevzuat gereğince üniversitelere ya da kurumlara akademik alanda mali destek sağlama imkânı bulunmamaktadır.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu uzmanlık tezlerine ulaşma imkânı var mı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu uzmanlık tezleri Kurum kütüphanesinde yer almakta olup, söz konusu uzmanlık tezleri kütüphanede incelenebilmektedir. Bununla birlikte, uzmanlık tezlerinin fotokopisinin çekilmesine izin verilmemektedir.

 

BDDK hangi Bakanlığa bağlı olarak faaliyet göstermektedir?

BDDK, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu kurumudur. Kurum idari olarak ya da mali bakımdan hiçbir kurum, makam ya da mercie bağlı değildir. Diğer taraftan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda “İlişkili Bakan” tanımına yer verilmiştir. Buna göre İlişkili Bakan: Başbakan veya görevlendireceği Bakanı ifade etmektedir. 5411 sayılı Kanunda “İlişkili Bakana” Kurumun idari ve mali özerkliğini zedelemeksizin bir kısım yetkiler verilmektedir. İdari ve mali özerklik, Kuruma üç temel alanda özerk hareket edebilme yetkisi vermektedir:

 

Düzenleme ve Denetim Alanında Özerklik

Kurum, mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurumun kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

 

Kurum İçi Yönetim Alanında Özerklik

Kurum, görev ve yetkilerini etkin şekilde yerine getirmek amacıyla yeterli sayı ve nitelikte personeli istihdam eder.

 

Mali Kaynakların Kullanımında Özerklik

Kurum, Bankacılık Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen mali kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde serbestçe kullanır. Kurumun giderleri, denetime tabi kuruluşlarca yapılan ödemelerle karşılanır. Yapılacak yıllık ödeme tutarı, söz konusu kuruluşların bir önceki yılsonu bilanço toplamlarının on binde üçünü geçemez.

 


Kaynak: BBDK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here