Ana sayfa Muhasebe Basit Usule tabi olmanın özel ve genel şartları nedir?

Basit Usule tabi olmanın özel ve genel şartları nedir?

1923
0
 1. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

1.1. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)
 2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde;

2018 takvim yılı için 7.400 TL,
(2019 takvim yılı için 9.000 TL*)

diğer yerlerde;
2018 takvim yılı için 4.900 TL
(2019 takvim yılı için 6.000 TL’yi aşmamak.*)

 1. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

1.2. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının;

2018 takvim yılı için 100.000 TL,
(2019 takvim yılı için120.000 TL*)

veya yıllık satışları tutarının,
2018 takvim yılı için 148.000 TL,
(2019 takvim yılı için180.000 TL’yi aşmaması*)

* 2019 yılında beyanname verecek olan mükellefler 2018 takvim yılı için geçerli olan tutarları esas alacaklardır.

 1. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının;
  2018 takvim yılı için 49.000 TL,
  (2019 takvim yılı için 60.000 TL’yi aşmaması*)

 

 1. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının;

2018 takvim yılı için 100.000 TL,
(2019 takvim yılı için120.000 TL’yi aşmaması*)

Milli Piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, (1) ve (3) numaralı sıralarda yazılı hadler yerine ilgili Bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapan mükelleflerin 2019 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2018 tarihi itibariyle 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Örnek: Bartın ilinde öteden beri manavlık faaliyetinde bulunan ve basit usulde vergilendirilen Mükellef (A)’nın bu faaliyeti dolayısıyla;
01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında yapmış olduğu alımlarının tutarı 92.000 TL,
satışlarının tutarı 133.000 TL’dir.
Mükellefin işyeri kira tutarı ise 01/01/2018 tarihi itibarıyla yıllık 4.500 TL’dir.

2018 yılında basit usule tabi mükellefler için belirlenen yıllık alım haddi 100.000 TL,
yıllık satış haddi 148.000 TL,
kira bedeli ise 4.900 TL’dir.
Buna göre; manavlık faaliyetinde bulunan Mükellef (A)’nın yıllık alım, satım tutarı ile kira bedeli, belirtilen sınırları aşmadığından dolayı 2019 yılında da basit usulde vergilendirilmeye devam edecektir.

 

 

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Ticari mal alım satımı yapanlar Basit Usule tabi olur mu?

 

 

Basit usulden Gelir vergisine geçtikten sonra mevcut servis aracını satan kişi kdv ödeyecek mi?

 

Basit usulden Gelir vergisine geçtikten sonra mevcut servis aracını satan kişi kdv ödeyecek mi?

 

 

 

Basit usullere keseceğimiz serbest meslek makbuzlarında stopaj olacak mı?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here