Ana sayfa Muhasebe Basit Usule tabi mükellefler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi bölümünü dolduracak...

  Basit Usule tabi mükellefler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi bölümünü dolduracak mı? 

  70
  0

  Basit usul mükelleflerde Muh-Sgk çalışanın SGK bildirimleri bölümünde gelir vergisinden muaf mı? Asgari geçim indirimi gelir vergisi matrahı bölümleri yazılacak mı?

  Basit usul mükelleflerinin yanında çalışanlardan GV tevkifatı yapılmadığı için AGİ hesaplanmaz. Beyannamenin vergi bölümü doldurulmaz. Sadece SGK kısmı doldurulur.

  Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde, SGK bildirgeleri kolonunda Gelir Vergisi Kesintisi alanına AGİ dahil Gelir vergisi mi yazılacak? Bazı bordro programlarından alınan dosyalarda AGİ düşüldükten sonraki Gelir Vergisi yazıyor bazılarında AGİ düşülmeden yazıyor. Hangisi doğru?

   

  Sizin de belirttiğiniz gibi bu programdan programa değişiyor. Doğru olan AGİ tutarının ayrıca girilmesidir.

   

  MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ KILAVUZLARI

  MUPHB 1 1003A Beyanname Düzenleme Kılavuzu

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenlemek için gerekli bilgilerin yer aldığı kılavuzdur.

  MUPHB 2 1003B Beyanname Düzenleme Kılavuzu

  VUK-122/2020-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında, ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin bilgiler ile sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını ayrı bir beyanname ile göndermek isteyenler için hazırlanan kılavuzdur.

  MUPHB 3 Mükellefiyet Açtırma

  Gelir stopaj mükellefiyeti bulunmayanların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek amacıyla yeni açtıracağı mükellefiyet için düzenlenen kılavuzdur.

  MUPHB 4 Dönem Değişikliği Bildirimi

  Gelir stopaj mükellefiyetinde üç aylık dönemden aylık mükellefiyete geçmek isteyenler için kılavuzdur.

  MUPHB 5 Sık Sorulan Sorular

  Başkanlığımıza iletilen sorular ve cevaplar yer almaktadır.

  MUPHB 6 Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzu

  Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan (Apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri, GMSİ mükellefleri gibi vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışan sigortalı bildiren) mükellefler/işverenler tarafından verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin kılavuzdur.


  Kaynak: İSMMMO, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here