Ana sayfa Muhasebe Basit Usul mükellefleri 4/a sigortalısı olabilir mi?

Basit Usul mükellefleri 4/a sigortalısı olabilir mi?

1920
0

1-Basit usul mükellefi terzi, 4a Sgk’lı olarak çalışabilir mi?
2- Devlet okulunun kantini ihale usulü okul aile birliğinden kiralanmış olup, yanında Sgk’lı çalışmaktadır. Sgk- bordro işlemleri, stopaj beyanı ve vergi mükellefiyeti açısından muafiyet veya farklı bir uygulama var mıdır?

 

1-Bağ kurlu olması gerekir.

2-Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yanında çalışanlar için vergi stopajı yapılmaz. Çalışanlar GVK 64/1’nci maddesine göre kendileri vergilendir. GVK 118’nci maddeye göre hesaplanan vergiyi kendileri öder.

Sgk için bordro düzenlenir bordroda GV ve DV kesintisi yapılmaz. Sgk kesintileri hesaplanır ve işverence ödenir. Konu ile ilgili olarak GVK 64 ve 118. maddeleri inceleyiniz.


GELİR VERGİ

Diğer Ücretler(1)
Madde 64

(3946 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük; 1.1.1994) Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri (4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle değişen ibare, Yürürlük; 1.1.1999) takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan (4444 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare, Yürürlük; 1.1.2000) asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir(2) (3)

1. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81’nci maddesiyle değişen ibare) basit usulde tespit edilen ticaret erbabı(4) yanında çalışanlar; 

2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

4. (202 sayılı Kanunun 30’uncu maddesiyle değişen bent) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştayın müsbet mütülaasıyla, (4369 sayılı Kanunun 81’inci maddesiyle değişen ibare, Yürürlük;1.1.1999) Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.(5)

(4369 sayılı Kanunun 81’inci maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük; 1.1.1999) Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.(6)

 

(1) (Değişmeden önceki başlık) Götürü usul:
(2) (Değişmeden önceki ibare) Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek cetvellerde belirtilen iş nevilerine göre götürü olarak tespit edilir.
(3) (Değişmeden önceki ibare) Asgari ücretin yıllık brüt tutarıdır.
(4) (Değişmeden önceki şekli) götürü usulde tespit edilen ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı.
(5) (Değişmeden önceki şekli) Maliye Bakanlığınca götürü ücret usulüne alınanlar.
(6) (Değişmeden önceki şekli) (3946 sayılı Kanunun 14’üncü maddesiyle eklenen fıkra

 

Yürürlük;1.1.1994) Her bir dereceye ait götürü ücretler, 46’ncı maddede dereceler karşılığı gösterilen safi kazancın % 50’sidir.

 

GELİR VERGİSİ

Diğer (*) Ücretler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme
Madde 118

(202 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesiyle değişen madde) (4369 sayılı Kanunun 81/C-17’inci maddeleriyle değişen ibare Yürürlük; 1.1.999) Diğer ücretlerin vergisi:(**) 

1. Öteden beri işe devam edenlerde, yıllık verginin yarısı takvim yılının ikinci, diğer yarısı sekizinci ayında;

2. (4369 sayılı Kanunun 81/C-15 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 1.1.1999) Takvim yılının (***) birinci yarısı içinde işe başlıyanlarda, yıllık verginin yarısı verginin karneye yazıldığı ayda; diğer yarısı takvim yılının sekizinci ayında;

3. (4369 sayılı Kanunun 81/C-15 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 1.1.1999) Takvim yılının (****) ikinci yarısı içinde işe başlıyanlarda, verginin karneye yazıldığı ayda;

Ödenir.
(*) (Değişmeden önceki ibare) Götürü usulde tespit edilen
(**) (Değişmeden önceki ibare) Götürü usulde tespit edilen ücretlerin vergisi
(***) (Değişmeden önceki ibare) Bütçe yılının
(****) (Değişmeden önceki ibare) Bütçe yılının

 

 

 

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Ortaklıklar Basit Usule tabi olabilir mi?

 

 

 

Kimler Basit Usulden yararlanamaz?

 

 

 

Basit Usule tabi olmanın özel ve genel şartları nedir?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here