Ana sayfa Mevzuat Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

29
0
17 Mayıs 2020 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31130
YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğine aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması nedeniyle 10 Mart 2020 gününden 30 Haziran 2020 gününe kadar Kurum Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu toplantılarına üyeler elektronik ortamda katılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları için bu süre, tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin olumlu oyuyla bir defaya mahsus olarak altı ay uzatılabilir.

Elektronik ortamda katılımın olduğu toplantılara ilişkin bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, işbu Yönetmeliğin diğer hükümleri kıyasen uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4 – COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması nedeniyle Genel Kurul Üyeleri Kurumun 2020 yılı Mayıs ve Ağustos Genel Kurullarına elektronik ortamda katılabilir.

Elektronik ortamda katılımın mümkün olduğu toplantılarda Başkanlık Divanı toplantıda fiziken bulunan üyeler arasından seçilir ve bu Yönetmeliğin komisyonların çalışmasına ilişkin 17 nci ve 21 inci maddeleri uygulanmaz. Bu durumda toplantı bir oturumda sona erer ve elektronik ortamda toplantıya katılan Genel Kurul üyeleri oylarını, Başkanlık Divanınca oylamaya geçilmesinin ardından “kabul ediyorum” yahut “reddediyorum” sözleriyle kullanır. Oylama, oylamaya geçilmesinin ardından tek seferde kesilmeksizin tamamlanır ve sonuç Başkanlık Divanınca tutanakla tespit edilir.

İşbu madde uyarınca gerçekleştirilen Genel Kurul toplantıları Genel Müdürlükçe elektronik ortamda ve Başkanlık Divanınca evrak ortamında tespit edilerek tutanak altına alınır ve saklanır.

Elektronik ortamda katılımın olduğu toplantılara ilişkin bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, işbu Yönetmeliğin diğer hükümleri kıyasen uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 5 – COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması nedeniyle 10 Mart 2020 gününden Kurum Genel Kurulunun 2020 yılı Mayıs ayı toplantısının gerçekleştiği tarihe kadar Kurum Yönetim Kurulu, 195 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca yürürlükte bulunan yönetmeliklerin uygulanmasında; resmi ilan veya reklam yayınlama hakkına haiz süreli yayınların vasıf, ödev ve yükümlülükleri ile basında fikren ve bedenen çalışanlara verilen borç para ve yardımlara dair, anılan süreli yayınlar ile çalışanları bağlayıcı kararlar alabilir. Bu kararlar alındığı tarihten itibaren uygulanır ve Genel Kurulun 2020 yılı Mayıs ayında gerçekleşen toplantısında oylamaya sunulur. Kabul edilmesi halinde, bu Genel Kurul kararı 195 sayılı Kanunun 30 uncu, 36 ncı, 38 inci ve 53 üncü maddeleri uyarınca yayınlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 13/5/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

 


Kaynak: Resmi Gazete – 17.5.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here