Ana sayfa Ekonomi BANKALAR ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ÇEK TUTARI DEĞİŞTİ! (2018)

BANKALAR ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ÇEK TUTARI DEĞİŞTİ! (2018)

1771
0

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARLAR DEĞİŞTİ. DEĞİŞİKLİK 29.01.2018 TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE.

T.C. Merkez Bankası tarafından, 19 Ocak 2018 tarih ve 30306 sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile;

1- 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde(1) yer alan “bindörtyüzon Türk Lirası” ibareleri “binaltıyüz Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

Değişiklikle banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen ve karşılığı olmayan her çek yaprağı için 1.600 TL ödemek zorundadır. Bunun için çek bedelinin 1.600 TL’nin üzerinde olması gerekmektedir.

2- Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde(2) yer alan “sekizyüzonbeş Türk Lirası” ibareleri “dokuzyüzkırk Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğin yürürlük tarihi 29 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.

Tebliğ hükümlerinin yürütülmesi işi T.C: Merkez Banası Başkanına verilmiştir.
________________________________________________________________

(1)
Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesi
Bankanın sorumlu olduğu miktar;

MADDE 4 – (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;
a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,
1) Çek bedeli (Değişik ibare:RG-20/1/2017-29954)(2) bindörtyüzon Türk Lirası veya üzerinde ise (Değişik ibare:RG-20/1/2017-29954)(2) bindörtyüzon Türk Lirası,

2) Çek bedeli (Değişik ibare:RG-20/1/2017-29954)(2) bindörtyüzon Türk Lirası altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,
1) Çek bedeli (Değişik ibare:RG-20/1/2017-29954)(2) bindörtyüzon Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı (Değişik ibare:RG-20/1/2017-29954)(2) bindörtyüzon Türk Lirası tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli (Değişik ibare:RG-20/1/2017-29954)(2) bindörtyüzon Türk Lirası üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak (Değişik ibare:RG-20/1/2017-29954)(2) bindörtyüzon Türk Lirası ödemekle yükümlüdür.

(2)
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için (Değişik ibare:RG-20/1/2017-29954)(2) sekizyüzonbeş Türk Lirasıkadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için (Değişik ibare:RG-20/1/2017-29954)(2)sekizyüzonbeş Türk Lirası tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

Kaynak: Resmi Gazete

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here