Ana sayfa SGK Banka Sandıkları sigorta sistemi nedir?

Banka Sandıkları sigorta sistemi nedir?

4758
0

Banka Sandıkları sigorta sistemi nedir?

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklar

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun ek 36 ncı ve geçici 20 nci maddeleri, Kanunun geçici 20nci    maddesinde   belirtilen    devir      işlemlerinin         tamamlanmasından    sonra    yürürlükten kaldırılacaktır.

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanunun geçici 20 nci maddesinin yayımı tarihi olan 8/5/2008 den itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek Kanun kapsamına alınacaktır. Üç yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki yıl daha uzatılabilecek olup, sürenin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin 2011/1559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9/4/2011 tarihli ve 27900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Diğer taraftan, Kanunun geçici 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; devir işlemi tamamlanıncaya kadar, sandık iştirakçileri, sandıktan aylık ve gelir alanlar ile bunların hak sahiplerinin sağlık ve sosyal sigorta yardımlarının sağlanması ile primlerinin tahsil edilmesine, ilgili sandık mevzuat hükümlerine göre sandıklarca ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca devam edileceği, on birinci fıkrasında da Kanunun kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası hariç diğer hükümleri bakımından; vakıf senetlerinde Kanuna aykırı hükümler bulunması halinde, Kanunun yürürlük tarihi itibariyle Kanun hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

Buna göre, geçici 20 nci madde sandıkları devir alınacakları tarihe kadar uzun vade sigorta kolları olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden Kanun hükümlerini esas alacaklar ve vakıf senetlerinde Kanuna aykırı bulunan hükümleri uygulamayacaklardır.


Kaynak: SGK Genelge
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here