Ana sayfa Muhasebe Balık yemi satışında KDV var mıdır?

Balık yemi satışında KDV var mıdır?

577
0

Balık yemi satışında KDV var mıdır?

KONU

Balık yemi tesliminde   KDV oranı.

SORU

… balık yemi satışında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

CEVAP

Buna göre, tarafınızca satışı yapılan balık yemlerinin fenni karma yem kapsamında yer alması halinde;

– 01/01/2016 ile 10/02/2016 tarihleri arasında tesliminde KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırasında sayılan “… her türlü fenni karma yemler… vb. hayvan yemleri” kapsamında değerlendirilerek % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması,

– 10/02/2016 tarihinden itibaren tesliminde ise KDV Kanununun 13/1-ı maddesine göre KDV istisnası uygulanması gerekmektedir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı : 45404237-130[I-16-15]-10014 14.02.2017
Konu : Balık yemi tesliminde   KDV oranı.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, balık yemi satışında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/23 üncü sırasında “…her türlü fenni karma yemler…” sayılmışken; 29/12/2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile; bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiş ve 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu ve 20 nci sıralar eklenmiştir.

Yapılan değişiklik sonrasında, bu listenin 19 uncu sırasında yer alan “Küspe (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemlerinin (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)” tesliminde 01/01/2016 tarihinden itibaren % 1 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Ancak, 10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına “ı” bendi eklenmek suretiyle ” … küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemlerinin (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)” teslimi 10/02/2016 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiştir.

İstisna uygulamasına ilişkin gerekli açıklamalara KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-11.) bölümünde yer verilmiştir.

Buna göre, tarafınızca satışı yapılan balık yemlerinin fenni karma yem kapsamında yer alması halinde;

– 01/01/2016 ile 10/02/2016 tarihleri arasında tesliminde KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırasında sayılan “… her türlü fenni karma yemler… vb. hayvan yemleri” kapsamında değerlendirilerek % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması,

– 10/02/2016 tarihinden itibaren tesliminde ise KDV Kanununun 13/1-ı maddesine göre KDV istisnası uygulanması gerekmektedir.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

İkinci el araç satışında KDV oranı ne olacaktır?

İnşaat-taahhüt işi ile birlikte teslim edilecek beyaz eşyanın KDV oranı nedir?

İşyeri olarak yapılan gayrimenkul satışlarında KDV oranı 31.12.2018 tarihine kadar % kaç uygulanacaktır?

Satışını yaptığımız dairenin KDV oranı ne olacaktır?

Aktife Kayıtlı Ticari Araç Satışlarında KDV Oranı Kaçtır?

Serbest bölgedeki firmanın aktifinde kayıtlı otomobilin Türkiye içine yabancı ortağa satışı durumunda KDV oranı ne olacaktır?

Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı Nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here