Ana sayfa Muhasebe Bale kursları KDV indirimi kapsamında mıdır?

  Bale kursları KDV indirimi kapsamında mıdır?

  101
  0

  KDV oranlarındaki değişikle birlikte bale kursu ve psikoteknik olarak faaliyet gösteren firmalarımız için kdv oranı %1’e mi düşmüştür?

  İndirim okullarda yapılan eğitim ve öğretim faaliyetleri içindir. Bale kursu ve psikoteknik kursu için indirimli kdv uygulanmaz.

  Canlı hayvan ithalatının yurt içinde satışında kdv var mıdır?

  Elbette KDV hesaplanacaktır.

  KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listenin 3. sırasında yer alan küçük ve büyükbaş hayvanların toptan teslimlerinde %1, perakende teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanmaktadır.

  ————————————————–

  Küçük ve büyükbaş hayvan tesliminde KDV oranı hakkında özelge

  Sayı: 84974990-130[KDV.5/I.1.2016.23]-437785

  Tarih:  23/12/2016

  T.C.

  GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

  ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

  Sayı : 84974990-130[KDV.5/I.1.2016.23]-437785 23.12.2016
  Konu : Küçük ve büyükbaş hayvan

  tesliminde KDV oranı

   

  İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunuzda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”e göre, şartları taşıyan çiftçilere …. TL tutarında desteklemenin hibe şeklinde ayni olarak yapılacağı ve bu kapsamda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedariki ve teslimi görevinin Genel Müdürlüğünüze verildiği, hayvan bedellerinin çiftçilerin muvafakati ile Bakanlıkça Kurumunuza ödeneceği belirtilerek, bu kapsamda Kurumunuz tarafından yapılacak hayvan teslimlerinin katma değer vergisi (KDV)’ne tabi olup olmadığı, ilgi (b)’de kayıtlı özelge talep formunda ise teslimi yapılacak bu hayvanlara uygulanması gereken KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

  Söz konusu BKK’nın; 1/3 üncü maddesinde, (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde % 18 vergi oranı; 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise % 8 vergi oranı uygulanacağı hükme bağlanmış; 1/4 üncü maddesinde, “Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.” ifadesine yer verilmiştir.

        Diğer taraftan, aynı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan küçük ve büyükbaş hayvanların (arılar dahil) toptan teslimlerinde KDV oranı % 1, perakende teslimlerinde ise % 8 olarak belirlenmiştir.

  Buna göre; söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan küçük ve büyükbaş hayvanların (arılar dahil) Kurumunuz tarafından bahsi geçen Tebliğde belirtilen şartları taşıyan çiftçilere, toptan teslimlerinde % 1, perakende teslimlerinde ise % 8 KDV oranı uygulanması gerekmektedir


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here