Ana sayfa Mevzuat Bağımsız Ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım...

Bağımsız Ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (Sgm-2011/15)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.

351
0

27 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete Sayı : 30991

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM

POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SVGM: 2019/18)

MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ek-I’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki ürün bilgilerine ilişkin gereklilikler hariç olmak üzere, 1/8/2015 tarihine kadar piyasaya arz edilmiş ürünler için bu ürünlere entegre durumdaki devirdaim pompalarını benzer özelliktekilerle değiştirmek amacıyla ve özellikle bu amaç için pazarlamak üzere 1/1/2022 tarihine kadar piyasaya arz edilen ürüne entegre devirdaim pompalarını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-I’inin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(e) 1/8/2015 tarihine kadar piyasaya arz edilmiş ürünler için bu ürünlere entegre durumdaki devirdaim pompalarını benzer özelliktekilerle değiştirmek amacıyla 1/1/2022 tarihine kadar piyasaya arz edilen ürüne entegre devirdaim pompaları için, yedek devirdaim pompasında veya bunun ambalajında bu pompanın hangi ürün ya da ürünlerde kullanılmak için tasarlandığı açıkça belirtilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2011

28063

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/12/2012

28508

2-

8/1/2015 29230

3-

29/7/2015

29429
4- 31/12/2015

29579

5- 4/8/2017

30144

6- 31/12/2017

30287

 


Kaynak: Resmi Gazete – 27.12.2019
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here