Ana sayfa Muhasebe Bağımsız denetçilik ile ilgili eğitim/kurs harcamalarını gider olarak yazabilir miyiz?

Bağımsız denetçilik ile ilgili eğitim/kurs harcamalarını gider olarak yazabilir miyiz?

423
0

KONU

Bağımsız denetim eğitim giderinin kayıtlara alınması hak.SORU


Bağımsız denetim için yapmakta olduğumuz eğitim harcamalarını gidere atabilecek miyiz? (22.11.2018 11:58)CEVAP

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

TARİH : 21.07.2014 SAYI : 39044742-KDV.29-1914

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

 

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Aynı Kanunun “Serbest Meslek Kazancının Tespiti” başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrası “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.” şeklindedir.

 

Söz konusu Kanunun “Mesleki Giderler” başlıklı 68 inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde hâsılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu itibarla, bağımsız denetçilik eğitimi için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine ödemiş olduğunuz harcamalarının, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler kapsamında değerlendirilmeyecek olması nedeniyle serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.


Kaynak:ISMMMO
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Bağımsız Denetimde Rotasyon Süresinin Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kuracağım A.Ş.’nin unvanında Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim ibarelerini kullanabilir miyim?

XX.TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ – Bağımsız Denetim Süreci: Gelişmeler, Sorunlar ve Çözümler – 5 Ekim 2018

Şirketiniz Bağımsız Denetim Yaptırmak zorunda olabilir! Dikkat!

Bağımsız Denetim Uygulamalarında Gelinen Nokta Paneli

Bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ait eşik değerler (Hadler) değiştirildi – 26 Mayıs 2018

Bağımsız Denetim Nedir Ve Nasıl Yapılır?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here