Ana sayfa Çalışma Hayatı Bağımlı olarak çalışan mali müşavirler şirketleri ile mesleki hizmet sözleşmesi imzalamalı mıdır?

  Bağımlı olarak çalışan mali müşavirler şirketleri ile mesleki hizmet sözleşmesi imzalamalı mıdır?

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik işini kapatılmak suretiyle mükellefiyet kaydı olmaksızın l.derece yakınlarının muhasebesinin tutulup tutulmayacağı

  561
  0

  Bir şirkette 4-a sgk olarak çalışıyorum. Bağımlı çalışan SMMM olarak, bulunduğum firmanın vergi ve sgk beyanlarını, şirket şifresi altında onaylıyorum. Beyannamelerde gönderen A LTD, düzenleyen kısmında SMMM olarak benim bilgilerim bulunuyor. 4-a lı personel olduğum için, şimdiye kadar çalıştığım firma ile sözleşme imzalamadım. Bağımlı SMMM olarak bulunduğum firma ile sözleşme yapmam gerekiyor mu? Eğer sözleşme yapmam gerekiyor ise, bunu her yıl yenilemem gerekiyor mu? 

  Bağımlı çalışanlar mesleki hizmet sözleşmesi düzenlemez. Serbest çalışanlar TÜRMOB e-birlik sisteminden sözleşme yapar Bağımlı çalışanlar SGK mevzuatına göre normal iş akdi düzenler.

  Smmm olarak kartvizit bastırmak istiyorum. Kartvizit için belirli bir şart var mı?

  Belli şart yok Mesleki unvanınız tam olarak yazılması gerekir. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir “

  Özelge: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik işini kapatılmak suretiyle mükellefiyet kaydı olmaksızın 1.derece yakınlarının muhasebesinin tutulup tutulmayacağı hk.

  T.C.

  ISPARTA VALİLİĞİ

  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

  Sayı : 25947440-205[2018]-E.12404                                                                        09.10.2018

  Konu : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik işini kapatılmak suretiyle mükellefiyet kaydı olmaksızın l.derece yakınlarının muhasebesinin tutulup tutulmayacağı

  …… Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası … sicil numaralı üyesi olduğunuzu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik işinizi 31.12.2013 tarihinde kapattığınızı belirterek; serbest muhasebecilik mali müşavirlik işini mükellefiyet kaydı olmaksızın 1.derece yakınlarınızın …. muhasebesini tutup tutmayacağınız hususunun babanın evladından ücret almayacağının göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilip Defterdarlığımız (Gelir Müdürlüğü) görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

  Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 45 inci maddesinde;

  “Serbest muhasebeci malî müşavirler bu unvanlarla, yeminli malî müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tâbi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticarî faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.

  Yeminli malî müşavirler, eşi (boşanmış dahi olsa) usul ve füruundan biri ve 3 üncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar, yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebeci malî müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler.”

  hükmü yer almaktadır.

  Diğer taraftan, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na bağlı olarak çıkarılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in “Meslek Mensuplarının Yapabileceği İşler ve Ünvanların Kullanılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; Kanun’un 2 nci maddesindeki mesleğin konusuna giren işlerin, serbest meslek faaliyeti olarak yalnız mesleki faaliyette bulunan meslek mensuplarınca yapılabileceği düzenlenmiştir.

  Bu itibarla; bir meslek mensubu olarak mesleki faaliyetiniz olan serbest muhasebeci mali müşavirlik işinizi 31.12.2013 tarihi itibariyle kapatmış olmanız nedeniyle serbest muhasebeci ve mali müşavirlik faaliyeti ile ilgili iş ve işlemleri l.derece yakınlarınızdan ücret dahi almadan yapmanız mümkün bulunmamaktadır.


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here