Ana sayfa SGK Aynı SGK bildirgesinde iki farklı SGK teşvikinden faydalanabilir miyiz?

Aynı SGK bildirgesinde iki farklı SGK teşvikinden faydalanabilir miyiz?

Aynı SGK bildirgesinde iki farklı SGK teşvikinden faydalanabilir miyiz?

248
0

Firmamız SGK borcu olmadığı halde, 2013 yılına kadar %5’lik indirimden yararlanmayı unutmuş. Firma Gökçeada’dadır. Gökçeada’ya özgü o dönemlerde 85615 sayılı 6 puanlık işveren teşvikinden yararlanılmış. Geriye dönük ek iptal bildirgesi vermek istediğimizde sistemde 5510 kanun numarasını seçtiğimiz zaman, 85615 prim teşvikini iptal etmektedir. Geriye dönük teşvikler ile ilgili hem 5510 hem de 85615 sayılı kanun numarasını seçebilir miyiz?

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden, bahse konu Tebliğ kapsamına giren bir sigortalı için öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden, ardından 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacaktır.

Bu durumda, bahse konu Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması sırasında, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında indirimden yararlanılmış olan 5 puanlık kısım düşülecektir.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

6111 sayılı SGK teşvikinden faydalanan bir kişi şartları taşıması halinde tekrar bu teşvikten faydalanabilir…

SGK teşvikli işe aldığımız personelin teşvikten faydalanmaya devam edip etmediğini nasıl kontrol edebiliriz?

27103 sayılı SGK teşviki alan personeli işveren işten çıkartabilir mi?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here